x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma, LuK

avaa kaikki

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma, LuK

Perusopinnot 25 op
Kaikilla linjoilla pakolliset opinnot.
FFYS5009 Fysiikka 1, 4 op
FFYS5010 Fysiikka 2, 4 op
FFYS5011 Fysiikka 3, 5 op
FFYS5012 Fysiikka 4, 5 op
Muut pakolliset opinnot 1 op
Pakollinen opinto kaikilla linjoilla.
FFYS5000 Orientoivat opinnot, 1 op
Fysiikan linja
Vaihtoehtoiset aineopinnot 5–13 op
Seuraavista kursseista suoritettava vähintään 5 op.
Vaihtoehtoiset sivuaineopinnot 25–35 op
Sivuaineiksi hyväksytään informaatioteknologian (suositeltava), kemian, teoreettisen fysiikan, tähtitieteen tai liiketoimintaosaamisen sivuaineopinnot (25 op). Vaihtoehtoisesti em. sivuaineopinnot voi korvata matematiikan laajalla 60 op sivuainekokonaisuudella.
Kemian sivuaineopinnot 25 op
Sivuainekokonaisuudeksi hyväksytään joko alla listattu kokonaisuus tai kemian perusopinnot (25 op).
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus 25 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen haetaan tenttimällä. Pääsykoetenttinä on opintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso "LTO1 Johdatus liiketoimintaosaamiseen". Lisätietoja kokonaisuudesta Turun yliopiston intranet-sivuilla.
Muut opinnot 4–12 op
Muita korkeakouluopintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
Fysiikan opettajan linja
Fysiikan aineopinnot 60–64 op
Edeltävinä opintoina suoritettava fysiikan perusopinnot. Kurssin Kvanttimekaniikka I alkuosa 4 op riittää, myös koko kurssin saa suorittaa.
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 op
FFYS6014 Mekaniikka, 6 op
FFYS6015 Optiikka, 6 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
FFYS6020 Ydinfysiikka I, 3 op
Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 35–60 op
Tyypillisimmin matematiikka 35 op tai kemia 60 op.
Muut opinnot 1–26 op
Suositellaan suoritettavaksi muita tiedekunnan opintoja, esim. kouluissa opetettavien aineiden opintoja.
Tähtitieteen linja
Pakolliset aineopinnot 40 op
Edeltävinä opintoina suoritettava tähtitieteen ja fysiikan perusopinnot.
Muut pakolliset opinnot 5–6 op
Suoritettava yksi allaolevista
Vaihtoehtoiset opinnot 6–7 op
Muita korkeakouluopintoja alla olevasta listasta niin, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
TFYS6003 Kaaoksen alkeet, 4 op
FFYS6015 Optiikka, 6 op
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet