Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Italia: italian kääntäminen, HuK

Osaamistavoitteet

Kääntämisen linjan opintojen tavoitteena on:
- hyvä kirjallinen ja suullinen italian kielen taito
- käännösviestinnän menetelmiin perehtyminen ja käännösviestinnän perustaitojen hankkiminen
- Italian yhteiskuntaan ja kulttuurin eri ilmenemismuotoihin perehtyminen
- kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.

Edellytykset

Opiskelu edellyttää suomen kielen hyvää hallintaa: osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

Kääntämisen linjan opiskelijan on sisällytettävä tutkintoonsa kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (pääaineopiskelija 15 op, sivuaineopiskelija 11 op).

Mikäli kääntämisen linjan valinnut aikoo hakea opettajan pedagogisiin opintoihin, hänen on suoritettava lisäopintoina aineopintojen kurssit Yhteiskunta ja kulttuuri II, Historia II ja Kirjallisuus II.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tentteinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pääaineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla.


avaa kaikki

Italia: italian kääntäminen, HuK

PERUSOPINNOT, ITALIA 25 op
P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; V: valinnainen
I KIELITIETO 6–8 op
Pakolliset opintojaksot: P1 ja P2
ITAL0002 P1. Kielioppi I, P, 4 op
ITAL0003 P2. Fonetiikka, P, 2 op
III YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETOUS 8–14 op
Opintojaksot P7, P8 ja P9 ovat pakollisia. Jaksoja on mahdollista laajentaa suorittamalla niistä valinnaiset kurssit "Lähempi tutustuminen Italian yhteiskuntaan ja kulttuuriin I / Italian historiaan I / Italian kirjallisuuteen I".
IV TUTKIELMAOPINNOT 2 op
Pakollinen pääaineopiskelijoille
AINEOPINNOT, ITALIA, ITALIAN KÄÄNTÄMINEN 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Pk: pakollinen kääntämisen linjan opiskelijoille; Pkk: pakollinen kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille; V: valinnainen
I KIELITIETO 4–9 op
Pakollinen opintojakso: A1
ITKI0691 A1. Kielioppi II, P, 4 op
IV HARJOITTELU 3–8 op
Pakollinen opintojakso: ITKA: A33
V TUTKIELMAOPINNOT 15–17 op
Pakolliset opintojaksot kääntämisen linjan pääaineopiskelijoille: ITKA: A35, ITKA: A37 ja ITKA: A38
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture