Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kieli, FM

Osaamistavoitteet

Venäjän kieltä on mahdollista opiskella joko pää- tai sivuaineena. Ainetta opiskelleet päätyvät hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tällä hetkellä on nähtävissä kaksi selkeää ryhmää: opetustehtävät ja erilaiset liike-elämän vientitehtävät. Opettajina toimitaan sekä perusasteella ja lukiossa että aikuiskoulutuksessa. Opettajien tarve varsinkaan perusopetuksessa ja lukiossa ei tällä hetkellä ole kovin suuri, mutta se voi lisääntyä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Opettajien tarve on myös Suomessa maantieteellisesti eriytynyttä, eli eniten kysyntää on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kolmas ryhmä on julkisen sektorin kansainväliset tehtävät kunnissa ja valtion eri virastoissa. Vientitehtävissä ja julkisen sektorin kansainvälisissä tehtävissä toimivat tekevät käytännössä usein myös kääntäjän työtä. Muita selkeitä ammattiryhmiä on vaikea määrittää, ja valmistuneet voivat suurella todennäköisyydellä päätyä myös 'minne vaan'.

Ammattikuvan pohjalta koulutuksen tavoitteita on siten melko hankala määrittää. Kaikissa näissä tehtävissä toimivilla kieliasiantuntijoilla on kuitenkin oltava nykyvenäjän käytön tuntemus ja hallinta erilaisissa viestintätilanteissa ja kulttuurikonteksteissa, ja heidän on tunnettava venäläistä kulttuuria ja yhteiskuntaa. Koulutuksen antamat yleiset valmiudet ovat erittäin tärkeitä, koska juuri ne - kieliasiantuntijuuden ohella - tekevät mahdolliseksi toimia 'missä vaan'. Tällaisia yleisiä akateemisia valmiuksia ovat kyky hakea tietoa, käyttää sitä ja tuottaa tekstiä.


avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen