Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Venäjän kieli, HuK

Osaamistavoitteet

Venäjän kieltä on mahdollista opiskella joko pää- tai sivuaineena. Ainetta opiskelleet päätyvät hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tällä hetkellä on nähtävissä kaksi selkeää ryhmää: opetustehtävät ja erilaiset liike-elämän vientitehtävät. Opettajina toimitaan sekä perusasteella ja lukiossa että aikuiskoulutuksessa. Opettajien tarve varsinkaan perusopetuksessa ja lukiossa ei tällä hetkellä ole kovin suuri, mutta se voi lisääntyä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Opettajien tarve on myös Suomessa maantieteellisesti eriytynyttä, eli eniten kysyntää on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kolmas ryhmä on julkisen sektorin kansainväliset tehtävät kunnissa ja valtion eri virastoissa. Vientitehtävissä ja julkisen sektorin kansainvälisissä tehtävissä toimivat tekevät käytännössä usein myös kääntäjän työtä. Muita selkeitä ammattiryhmiä on vaikea määrittää, ja valmistuneet voivat suurella todennäköisyydellä päätyä myös 'minne vaan'.

Ammattikuvan pohjalta koulutuksen tavoitteita on siten melko hankala määrittää. Kaikissa näissä tehtävissä toimivilla kieliasiantuntijoilla on kuitenkin oltava nykyvenäjän käytön tuntemus ja hallinta erilaisissa viestintätilanteissa ja kulttuurikonteksteissa, ja heidän on tunnettava venäläistä kulttuuria ja yhteiskuntaa. Koulutuksen antamat yleiset valmiudet ovat erittäin tärkeitä, koska juuri ne - kieliasiantuntijuuden ohella - tekevät mahdolliseksi toimia 'missä vaan'. Tällaisia yleisiä akateemisia valmiuksia ovat kyky hakea tietoa, käyttää sitä ja tuottaa tekstiä.


avaa kaikki

Venäjän kieli, HuK

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture