Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia: italian kääntäminen, FM

Osaamistavoitteet

Kääntämisen linjan opintojen tavoitteena on:
- erinomainen italian kielen kirjallinen ja suullinen taito
- käännösviestinnän erityistietojen ja -taitojen hallinta
- käännösviestinnän menetelmiin, tutkimukseen ja historiaan syventyminen
- opintopolun valitseminen ja erikoistuminen ammatillisten tavoitteiden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan
- valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Edellytykset

Opiskelu edellyttää suomen kielen hyvää hallintaa: osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tentteinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pääaineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla.


avaa kaikki

Italia: italian kääntäminen, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, ITALIA, ITALIAN KÄÄNTÄMINEN 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Ps: pakollinen sivuaineopiskelijoille; Pk: pakollinen kääntämisen linjan opiskelijoille; Pkk: pakollinen kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille; V: valinnainen
I KIELITIETO 3–15 op
Pakollinen opintojakso: S4
ITKI0772 S1. Kielioppi III, V, 3 op
ITKI0749 S3. Murteet, V, 3 op
IV HARJOITTELU 0–10 op
Opintojaksot ovat valinnaisia.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen