Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityö, VTM

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE (120 OP)

1. Sosiaalityön syventävät opinnot 59 op
Pro gradu tutkielma 40 op
2. Sivuaineopinnot 21 op

Edellytykset

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista.

S.4.1 Klinikkakurssi I 7op suoritetaan 3. lukuvuoden keväällä.

Lisätiedot

OHJEELLINEN OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

4. OPINTOVUOSI
Syksy
S.1 Sosiaalityön erityisalueet 5 op
S.4.1 Moniammatillinen klinikkaopetus II 7 op
S.5.1.1 Monimuuttujamenetelmät 5 op (V)
Kevät
S.1 Sosiaalityön erityisalue 5 op
S.2 Sosiaalityön teoriaperusteiden laajentaminen 4 op
S.3 Perhe- ja lapsilainsäädäntö 2 op
S.4.2.1 Sosiaalityön harjoittelu 10 op (suoritetaan kesän aikana)
S.5.1.2 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät 5 op (V)
S.5.1.3 Vertaileva tutkimus 5 op (V)
S.5.3 Pro gradu -seminaari 2op
S.5.4 Pro gradu -tutkielma 13 op
Yhteensä: 58 op

5. OPINTOVUOSI
Syksy
S.4.2.2 Teorian ja käytännön yhteensovittaminen 3 op
S.5.3 Pro gradu -seminaari 2 op
S.5.4 Pro gradu -tutkielma 13 op
Kevät
S.5.3 Pro gradu -seminaari 2op
S.5.4 Pro gradu -tutkielma 14 op
Yhteensä: 34 op


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot