Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityö, VTK

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE (180 op)

1. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot 25 op
2. Sosiaalityön aineopinnot 59 op
Kandidaatin tutkilema 10 op
3. Tiedekunnan yhteiset opinnot 17 op
- johdatus tieteelliseen ajatteluun (9 op)
- tilastomenetelmien peruskurssi (10 op)
4. Kieliopinnot 16 op
5. Sivuaineopinnot 53 op

Lisätiedot

OHJEELLINEN OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

1. OPINTOVUOSI
Syksy
P.1 Johdatus sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteisiin 7 op
P.2 Suomalainen yhteiskunta 6 op
Kevät
P.3 Talous- ja sosiaalipolitiikka 5 op
P.4 Sosiaalipolitiikan kansalliset ja kansainväliset haasteet 7 op
Yhteensä: 25 op
Muut opinnot:
1. sivuainekokonaisuus 25 op
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op (kevät)
Suomen kielen suullinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Muita sivuaineita 3 op
YHTEENSÄ 58 OP
Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittamisesta.

2. OPINTOVUOSI
Syksy
A.1.1 Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op
A.1.2 Ihmiskäsitys ja etiikka sosiaalityössä 2 op
A.3.1 Yksilö- ja perhekeskeinen sosiaalityö 4 op
A.6.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen 5 op
Kevät
A.3.2 Lapsi, nuori ja vanhemmuus 3 op
A.4 Sosiaalioikeus 6 op
A.5.1 Erilaisia näkökulmia perheeseen 2 op
A.5.2 Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta 3 op
A.5.3 Monikulttuurinen sosiaalityö 3 op
A.6.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus 4 op
Yhteensä: 36 op
Muut opinnot:
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op (kevät)
Tilastomenetelmien perusteet 8 op (kevät)
Suomen kirjallinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Ruotsin kirjallinen taito 3 op (syksy/kevät)
Ruotsin suullinen taito 2 op (syksy/kevät)
Vieraankielen opintoja 6 op
YHTEENSÄ 60 OP

3. OPINTOVUOSI
Syksy
A.1.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko tai
A.2 Sosiaalipolitiikan erityisalue 3 op
A.3.3 Vuorovaikutteinen asiakastyö 1 op
A.5.4 Vapaavalintainen erityisalue 5 op
A.6.2 Survey-tutkimuksen perusteet 4 op
A.6.4 Laadullinen tutkimus 5 op
A.6.6 Kandidaattiseminaari 5 op
Kevät
A.6.5 Sosiaalisten interventioiden vaikuttavuuden arviointi 3 op
A.6.6 Kandidaattiseminaari 5 op
A.7.1 Ammatillisuus sosiaalityössä 2 op
Yhteensä: 33 op
Muut opinnot:
2. sivuainekokonaisuus 25 op
Tieteenteon etiikka 3 op (syksy)
Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus 1 op
YHTEENSÄ 62 OP


avaa kaikki

Sosiaalityö, VTK

Sosiaalityön aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 69 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot