Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma, FM

Sisältö

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opinnot koostuvat 80 opintopisteen laajuisista suomen ja sen sukukielten sekä Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurin opinnoista sekä 40 opintopisteen laajuisesta tutkielmasta, joka laaditaan suomeksi. Tutkielma on poikkeustapauksissa myös mahdollista laatia viroksi tai unkariksi; pääsääntönä on, että sitä ei laadita äidinkielellä. Opinnot jakautuvat seitsemään sisältökokonaisuuteen:

1. Suomen kielen käytännön taito (10 op)
2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus (20 op)
3. Fennougristiikka ja kielen teoria (20 op)
4. Kulttuuri ja yhteiskunta (10 op)
5. Valinnaisia opintojaksoja (12-13 op)
6. Seminaari (7-8 op)
7. Pro gradu -tutkielma (40 op).

Opiskelija laatii suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tohtorikoulutettava Elina Aholan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa sisällöksi. Opinnoista vastaa ja loppumerkinnän antaa professori Sirkka Saarinen.


avaa kaikki

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma, FM

2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus 20 op
Opiskelija suorittaa 20 op suomen kielen oppiaineen tarjoamia aineopintoja ja syventäviä opintoja.
3. Fennougristiikka ja kielen teoria 20 op
Opiskelija suorittaa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, Viron kielen ja kulttuurin tai Unkarin kielen ja kulttuurin opintojaksoja siten, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi tähän kohtaan voi sisällyttää fonetiikan opintoja.
4. Kulttuuri ja yhteiskunta 10 op
Opiskelija suorittaa valintansa mukaan vähintään 10 opintopistettä kahden tai useamman oppiaineen opintojaksoina sopimuksen mukaan
5. Valinnaisia opintojaksoja 12–13 op
Valinnaisina opintojaksoina suoritetaan opintojaksoja, joita opiskelija ei ole suorittanut sisältökokonaisuuksien 1 - 4 osana.
SUGR1334 S3.b. Harjoittelu, 2–6 op
SUMA0005 6. Seminaari, 7–8 op
SUMA0006 7. Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture