Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Suomen kieli, FM

Osaamistavoitteet

Suomen kielen syventävien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle hyvä yleiskuva suomen kielen tutkimuksen osa-alueista, valmiudet käyttää ja tulkita kriittisesti oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja muuta tutkimustietoa sekä kyky tuottaa ja esittää itsenäisesti uutta tietoa fennistiikan alalta. Tieto- ja taitotavoitteina ovat tärkeimpien fennististen tutkimussuuntien ja tutkimusten sisällöllinen tuntemus, syventyminen erikoisaloihin ja omaan tutkimusalaan sekä fennougristiikkaan ja yleiseen kielitieteeseen. Syventävät opinnot sisältävät seuraavat sisältökokonaisuudet: tutkimuksen historia (S1), valinnaiset opinnot, joihin sisältyy myös harjoittelu (S2), pro gradu -tutkielmaa tukevat opinnot (S3) ja pro gradu -tutkielma tai sivuaineen tutkielma (S4).

Sisältö

Suomen kielen opinnot sopivat pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä kirjasto-, tiedotus- ja kustannusalan tehtäviin. Huomattava osa suomen kielen pääaineopiskelijoista kouluttautuu opettajiksi. Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtäävän aineyhdistelmässä tulee olla lisäksi kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede sekä opettajan pedagogiset opinnot ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi aikovan viestintäopinnot (kevääseen 2012 asti puheopin tutkinto).


avaa kaikki

Suomen kieli, FM

SUOMEN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op
Sivuaineopiskelijoiden suomen kielen syventävät opinnot poikkeavat kohdassa S4 pääaineopintojen vaatimuksista.
Harjoittelu 5–9 op
SUOM1409 S2.b Harjoittelu, V, 5–9 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture