Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli, FM

Osaamistavoitteet

Suomen kielen syventävien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle hyvä yleiskuva suomen kielen tutkimuksen osa-alueista, valmiudet käyttää ja tulkita kriittisesti oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja muuta tutkimustietoa sekä kyky tuottaa ja esittää itsenäisesti uutta tietoa fennistiikan alalta. Tieto- ja taitotavoitteina ovat tärkeimpien fennististen tutkimussuuntien ja tutkimusten sisällöllinen tuntemus, syventyminen erikoisaloihin ja omaan tutkimusalaan sekä fennougristiikkaan ja yleiseen kielitieteeseen. Syventävät opinnot sisältävät seuraavat sisältökokonaisuudet: tutkimuksen historia (S1), valinnaiset opinnot, joihin sisältyy myös harjoittelu (S2), pro gradu -tutkielmaa tukevat opinnot (S3) ja pro gradu -tutkielma tai sivuaineen tutkielma (S4).

Sisältö

Suomen kielen opinnot sopivat pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä kirjasto-, tiedotus- ja kustannusalan tehtäviin. Huomattava osa suomen kielen pääaineopiskelijoista kouluttautuu opettajiksi. Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtäävän aineyhdistelmässä tulee olla lisäksi kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede sekä opettajan pedagogiset opinnot ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi aikovan viestintäopinnot (kevääseen 2012 asti puheopin tutkinto).


avaa kaikki

Suomen kieli, FM

SUOMEN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op
Sivuaineopiskelijoiden suomen kielen syventävät opinnot poikkeavat kohdassa S4 pääaineopintojen vaatimuksista.
Harjoittelu 5–9 op
SUOM1409 S2.b Harjoittelu, V, 5–9 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen