Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, HuK

Osaamistavoitteet

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopintojen tarkoituksena on antaa teoreettinen tietämyspohja suomen kielen rakenteesta sekä tutustuttaa fennougristiikan luonteeseen ja tutkimusalaan. Tavoitteena on, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen teoreettisen tarkastelun perusteet erityisesti suomen kielen kannalta, on saanut yleiskuvan suomalais-ugrilaisista kielistä sekä hallitsee unkarin kielen perusteet. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tiedonhaun ja siihen liittyvän teknologian hallinta sekä kyrillisen kirjaimiston osaaminen.

Aineopintojen perustehtävänä on syventää tietämystä suomen ja sen sukukielten rakenteista, historiasta ja nykypäivästä sekä suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuureista. Suomen kielen osalta tarkastelun kohteina ovat variaatio ja muutos sekä suomen kielen rakenne suhteessa sukukieliin. Lisäksi opiskelija kehittää unkarin kielitaitoaan sekä perehtyy muihin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ainakin teoreettisen kielitiedon mutta mahdollisuuksien mukaan myös käytännön kielitaidon osalta. Tavoitteena on suomalais-ugrilaisten kielten rakenteen ja historian sekä vertailevan uralistiikan menetelmien ja tulosten tuntemus. Lisäksi aineopinnoissa syvennetään tiedonhaun ja -käsittelyn osaamista; opiskelija perehtyy kielitieteellisten lähteiden ja aineistojen käyttöön.

Sisältö

Perusopintoihin kuuluvat sisältökokonaisuudet ovat fennougristiikan perusteet ja suomen kieli.

Aineopintoihin kuuluvat seuraavat sisältökokonaisuudet: suomalais-ugrilaisten kielten rakenne ja historia, suomalais-ugrilaisten kielten opintoja, suomen kielen variaatio ja muutos, valinnaisia opintoja sekä oma tutkimus.

Lisätiedot

HuK-tutkinnossa vaadittavaksi kandidaatintutkielmaksi luetaan HuK-seminaarin yhteydessä kirjoitettavan esitelmän korjattu ja n. 20-sivuiseksi laajennettu versio. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvasta kypsyyskokeesta ks. tiedekunnan ohjeet.


avaa kaikki

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, HuK

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture