Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Englannin kieli, HuK

Osaamistavoitteet

Englannin kielen oppiaineen antaman koulutuksen tavoitteena on englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kansainvälisen viestinnän monipuolinen asiantuntijuus sekä työelämässä tärkeiden yleisien taitojen ja valmiuksien oppiminen. Taidot kehittyvät asteittain perus-, aine- ja syventävien opintojen aikana. Opiskelu edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista englannin ja suomen kielen taitoa, hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Opetus annetaan pääasiassa englannin kielellä, mutta etenkin kääntämisen ja tulkkauksen linjalla korostuu myös suomen kielen hallinta. Käsiteltäviin aiheisiin sovelletaan opintojen alusta asti tieteellisiä lähestymistapoja.

Sisältö

Oppiaineessa on viisi opintolinjaa: diskurssintutkimus, filologia (historiallinen kielentutkimus), kirjallisuudentutkimus, kääntäminen ja tulkkaus sekä toisen/vieraan kielen oppiminen. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä opiskelija tutustuu eri linjojen tarjontaan ns. esittelykursseilla. Kääntämisen ja tulkkauksen linjan opintoihin opiskelija voi keskittyä toisen vuoden syksystä alkaen. Muiden linjojen osalta valinta tehdään syventävien opintojen alussa.


Linjan vaihtaminen

Toiselle linjalle voi aineopinnoissa hakeutua suorittamalla sen esittelykurssin (ns. core course) ja proseminaarin sekä mahdolliset muut linjan edellyttämät opinnot. Syventävissä opinnoissa linjan vaihtamista on lisäksi anottava erikseen oppiaineesta saatavalla lomakkeella.

Ennen syksyä 2010 aloittaneiden on anottava linjan vaihtamista erillisellä lomakkeella, mikäli he haluavat vaihtaa kääntämisen ja tulkkauksen linjalta jollekin filologialinjalle (diskurssintutkimus, historiallinen kielentutkimus, kirjallisuudentutkimus ja toisen/vieraan kielen oppiminen) tai päinvastoin.


Opettajan pätevyys ja pedagogiset opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden saavuttamiseksi on englannin kielen opintojen lisäksi suoritettava ns. opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogisiin opintoihin pyritään erikseen. Hakevilta edellytetään vähintään arvosana 3 Pronunciation Active testissä (osa Spoken English -kurssia P1). Suoritettuna on oltava vähintään 50 op englannin kielen opintoja.

Valinnassa ovat etusijalla muiden kuin kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijat. Mikäli kiintiössä on tilaa, voi myös kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelija tulla valituksi.


Kääntäjän ja tulkin pätevyys

Kääntämisen ja tulkkauksen linjalle hakeudutaan suorittamalla esittelykurssi A, "Johdatus ammatteihin ja tutkimukseen". Tämän jälkeen opiskelija voi ilmoittautua harjoituskurssille Englanti-suomi I, jolle otetaan enintään 22 pää- ja 10 sivuaineopiskelijaa. Mikäli harjoituskurssille ilmoittautuneita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa, suoritetaan karsinta esittelykurssin A:n pisteiden sekä perusopintokokonaisuuden loppuarvosanan perusteella.

Kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoiden tutkintoon kuuluvat pakollisena sivuaineena kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot, jotka suositellaan aloitettavaksi 2. opiskeluvuoden syksynä. Kokonaisuuden laajuus on 15 op (pääaine) tai 11 op (sivuaine), ja sen voi sijoittaa sivuaineeksi joko HuK- tai FM-tutkintoon.

Tulkkauksen opinnot sisältyvät opetusohjelmaan valinnaiskursseina. Kursseilla harjoitellaan tulkkauksen perustaitoja, tutustutaan tulkkauksen tutkimukseen ja perehdytään tilanteisiin, joissa tulkkausta tarvitaan. Varsinaisten tulkkauskurssien lisäksi tulkkauksesta kiinnostuneille suositellaan kursseja ”Kansainväliset järjestöt ja EU-tietous” ja ”Kansainväliset suhteet” sekä tutustumista tulkkauksen tutkimukseen.

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset tiedot opetusohjelmasta, kurssikirjallisuudesta ja opintojen suorittamiseen liittyvistä määräyksistä saa oppiaineen intrasivuilta.

Opintokokonaisuuksien suoritusmerkinnät haetaan oppiaineen verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella. Lomake toimitetaan täytettynä oppiaineen toimistoon. Kääntämisen ja tulkkauksen suomen opinnoista haetaan kokonaisuusmerkintä suomen kielen lehtori Ulla Palomäeltä.


avaa kaikki

Englannin kieli, HuK

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture