Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli: saksan kääntäminen ja tulkkaus, FM

Lisätiedot

Saksan kielen oppiaine jakautuu kahteen linjaan: saksalaisen filologian linjaan ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjaan. Minimilaajuisiin tutkintoihin (180 op / 120 op) voi sisältyä vain jommankumman linjan opintoja. Saksalaisen filologian linjalla ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla on yhteiset perusopinnot. Lisäksi saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla osa opintojaksoista järjestetään yhteistyössä muiden kielten kääntämisen ja tulkkauksen linjojen kanssa.


avaa kaikki

Saksan kieli: saksan kääntäminen ja tulkkaus, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
TIETEELLISET JA AMMATILLISET VALMIUDET 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Seminaari 6 op on pääaineopiskelijoille pakollinen.
KÄSA1862 Pro gradu -tutkielma, 40 op
KÄSA1250 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen