Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologian koulutusohjelma, FM

avaa kaikki

Biologian koulutusohjelma, FM

Ekologian linja, FM
Erikoistumisopinnot 72 op
Valinnaisia erikoistumisopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Ekologian erikoistumisopintoihin kuuluvia kursseja opetetaan pääsääntöisesti vuorovuosina. Säännöllisesti järjestettävien kurssien lisäksi erikoistumisopintoihin voi kuulua muita laitoksen ja muiden yliopistojen järjestämiä kursseja. Lisäksi opiskelija suorittaa erikoistumisalalta loppukuulusteluja 10 op ja tekee tutkielman.
EKOL3012 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Erikoistumiskurssit 22 op
Kursseja valitulta erikoistumisalalta HOPSin ja kurssitarjonnan mukaan. Tutkimusprojektia BIOL5060 Research project voi sisältyä erikoistumisopintoihin korkeintaan 12 op verran.
Biodiversiteettitutkimus (22 op)
Pakollisena joko EKOL3129 tai EKOL3130. Kurssista GEOL1113 enintään 4 op. Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Pekka Niemelä. Kurssiesimerkkejä:
Ekologisten vuorovaikutusten tutkimus (22 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Erkki Korpimäki. Kurssiesimerkkejä:
Ympäristöekologia (22 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Kai Norrdahl. Kurssiesimerkkejä:
Evoluutiobiologia (22 op)
Kurssien FYGE2211 Genetics of natural populations ja FYGE2221 Evoluutiogenetiikan harjoitukset tulee sisältyä opintoihin (LuK, FM tai sivuaine). FYGE5301 on evoluutiobiologiaan pakollinen erikoistumisopintojakso. Lisäksi on suoritettava vähintään 6 op ekologian ja 6 op genetiikan evoluutio-opintoja. Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Erikoistumisalan vastuuhenkilö akvaattisen ekologian yliopistonlehtori. Kurssiesimerkkejä:
Vapaasti valittavat maisterivaiheen opinnot ekologian linjalla 25 op
Vapaasti valittavat opinnot voivat muodostua esimerkiksi sivuaineen tai sivuaineiden opinnoista ja niiden tulisi tukea opiskelijan erikoistumista. Työharjoittelu EKOL3007 kuuluu pakollisiin opintoihin 2 op osalta, mutta sen voi suorittaa myös laajempana, jolloin vapaasti valittaviin voi sisällyttää 1-4 op. Muiden erikoistumisalojen kurssien lisäksi tässä esimerkkejä vapaasti valittavien tarjonnasta:
Fysiologian ja genetiikan linja, FM
Erikoistumisopinnot 75–80 op
Erikoistumisopinnot koostuvat erikoiskursseista, loppukuulusteluista (yht. 15-20 op) ja pro gradu -tutkielmasta. Loppukuulustelujen toinen osuus sisältää alan vastuuprofessorin kanssa sovittua erikoistumisalan kirjallisuutta. Pro gradu -tutkielma tehdään erikoistumisalalta ja aihe sovitaan alan vastuuprofessorin kanssa.
FYGE4401 Loppukuulustelu 1, 5–10 op
FYGE4402 Loppukuulustelu 2, 5–10 op
FYGE4501 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Erikoistumiskurssit 20 op
20 op valinnaisia kursseja valitulta erikoistumisalalta HOPSin ja kurssitarjonnan mukaan. Järjestettävistä erikoiskursseista informoidaan kunkin lukukauden alussa ja samalla kerrotaan, mitkä niistä soveltuvat kunkin erikoistumisalan opintoihin. Tutkimusprojektia BIOL5060 Research project voi sisältyä erikoistumisopintoihin korkeintaan 12 op verran. Tutkimusprojekti soveltuu kaikkien erikoistumisalojen opintoihin. Tutkimusprojektin aihe ja laajuus sovitaan erikoistumisalan vastuuprofessorin kanssa.
Ekofysiologia (20 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Mikko Nikinmaa. Kurssiesimerkkejä:
Eläinfysiologia (20 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Mikko Nikinmaa. Kurssiesimerkkejä:
Evoluutiobiologia (20 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Erikoistumisalan vastuuhenkilö genetiikan yliopistotutkija. Kurssiesimerkkejä:
Pakolliset tutkintoon (LuK, FM tai sivuaine) sisällytettävät aineopinnot 17 op
Sisällytettävä joko EKOL2412 Taksonomisen tutkimustyön peruskurssi 4 op tai yksi lajintuntemus- ja kenttäkurssi.
EKOL2108 Populaatioekologia, 3 op
EKOL2213 Evolutiivinen ekologia, 3 op
Genetiikka (20 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Vastuuprofessori Harri Savilahti. Kurssiesimerkkejä:
Solu- ja molekyylibiologia (20 op)
Vaaditut edeltävät opinnot löytyvät biologian koulutusohjelman yleiskuvauksesta. Erikoistumisalan vastuuprofessorit ovat Harri Savilahti ja Mikko Nikinmaa. Kurssiesimerkkejä:
Biologian opettajan linja, FM
Syventävät opinnot 60 op
Valinnaiset syventävät opinnot 17–19 op
Kurssit valitaan HOPS:ia tehtäessä tukemaan pro gradu -työtä. Huomio! Kaikkien selkärankaisia eläimiä kokeellisesti käsittelevien tai käyttävien on koe-eläintoiminnasta annetun lain mukaan suoritettava koe-eläinkurssi.
Pro gradun aiheen mukaisesti
Ekologia 30–32 op
Lopputentit EKOL3019-3020 suoritetaan kuvausten EKOL3017-3018 mukaisesti suppeampina yhteensä 8-10 op, esim. tentti 1 ja 2 on 4+4 op.
Fysiologia tai Genetiikka 30–32 op
Lopputentit FYGE4401-4402 suoritetaan suppeampina yhteensä 8-10 op.
FYGE4401 Loppukuulustelu 1, 5–10 op
FYGE4402 Loppukuulustelu 2, 5–10 op
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op
Opinnot on kuvattu kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa http://www.edu.utu.fi/opiskelu/opinto-opas.html
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet