Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologian koulutusohjelma, LuK

avaa kaikki

Biologian koulutusohjelma, LuK

Kaikkien linjojen yhteiset opinnot
Kaikilla kolmella linjalla suoritetaan ensimmäisen syksyn aikana biologian koulutusohjelman yhteiset perusopinnot. Samanaikaisesti aloitetaan myös muita yhteisiä opintoja sekä kieliopintoja.
BIOL2000 Yhteiset aineopinnot: Kehitys, toiminta ja evoluutio 25 op
Opintokokonaisuus on pakollinen kaikilla linjoilla, mutta BIOL2073 ei ole pakollinen opettajalinjalla.
Muut koulutusohjelman yhteiset LuK-vaiheen opinnot 13–20 op
Osakokonaisuuden laajuus ekologian linjalla 15 op, fysiologian ja genetiikan linjalla 20 op ja biologian opettajan linjalla 13 op. Bioetiikan kurssi kuuluu opettajalinjalla FM-tutkintoon. FALL1005 Kemian harjoitukset sekä BIOL4030 Kemian kurssi biologeille 2 ovat pakollisia vain fysiologian ja genetiikan linjan opiskelijoille.
BIOL4040 ATK:n perusteet, 4 op
BIOL4050 Biostatistiikan alkeet, 4 op
BIOL4060 Bioetiikka, 2 op
BIOL4055 Koesuunnittelu, 3 op
FALL1005 Kemian harjoitukset, 3 op
Ekologian linja
EKOL2000 Ekologian aineopinnot 45–55 op
Valinnaiset aineopinnot 9–19 op
Tuntemuskursseja suoritettava vähintään 6 op, kenttäkursseja vähintään 2 op. Huomio! Kaikkien selkärankaisia eläimiä kokeellisesti käsittelevien tai käyttävien on koe-eläintoiminnasta annetun lain mukaan suoritettava koe-eläinkurssi.
Sivuaineet ekologian linjalla 50–60 op
Ks. lisätiedot koulutusohjelmakuvauksesta
Vapaasti valittavat opinnot
Muita korkeakouluopintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
Fysiologian ja genetiikan linja
Fysiologian ja genetiikan linjan aineopinnot 40–50 op
Valinnaiset luennot ja kurssit 22–32 op
Voi sisältää myös HOPS:ssa sovittuja muiden koulutusohjelmien soveltuvia opintojaksoja. Huomio! Kaikkien selkärankaisia eläimiä kokeellisesti käsittelevien tai käyttävien on koe-eläintoiminnasta annetun lain mukaan suoritettava koe-eläinkurssi. Koe-eläinkurssi on pakollinen eläinfysiologiaan erikoistuville. Osa kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi.
Sivuaineet fysiologian ja genetiikan linjalla, vähintään 50 op
Ks. lisätiedot koulutusohjelmakuvauksesta
Biokemia (valinnainen sivuaine) 25 op
Jos opiskelija valitsee biokemian sivuaineen, alla olevat opintojaksot ovat suositeltavia. Biokemian sivuaineen voi kuitenkin valita vapaasti siten, että se täydentää pääaineen kurssivalintoja. Biokemian sivuaineeseen voi koota biokemian, molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan, elintarvikekemian ja molekulaarisen kasvibiologian opintoja (elleivät ne sisälly pääaineen opintoihin).
BKEM1240 Biomolekyylit I, 5 op
BKEM1241 Biomolekyylit II, 4 op
BKEM1231 Aineenvaihdunta, 4 op
Ekologia (valinnainen sivuaine) 25 op
Syventävissä opinnoissa evoluutiobiologiaan suuntautuville suositellaan ainakin seuraavia ekologian opintojaksoja (väh. 8 op). EKOL2412 sijasta voi suorittaa myös yhden lajintuntemuskurssin (EKOL2341-4) sekä yhden kenttäkurssin (EKOL2301-8).
Vapaasti valittavat opinnot
Muita korkeakouluopintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
Biologian opettajan linja
Aineopinnot 49 op
Yhteiset aineopinnot 32 op
Kurssista EKOL2308 kuuluu pakollisena LuK-tutkintoon murtovesiosuus (2 op), joka suoritetaan koodilla EKOL2304. Kurssi EKOL2355 suoritetaan 1 op:een kotimaisten putkilokasvien kasviona. Kurssi SOMO1002 suoritetaan vain 3 op laajuisena. Kurssista YMPS1006 suoritetaan vain 2 op, kirjatentti tai luennot.
Valinnaiset aineopinnot 2–5 op
Suositeltava kurssi:
BIOL4070 Opetustyöharjoittelu, 1–3 op
Sivuaine opettajan linjalla 60 op
Biologian opettajan linjalla suoritetaan sivuaineena toisen opetettavan aineen opinnot toisesta syksystä alkaen.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet