Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Filosofia, VTK

Osaamistavoitteet

1) antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä,
2) harjaannuttaa filosofiseen erittelyyn ja argumentaatioon sekä omakohtaisen tutkimustyön tekemiseen ja
3) antaa valmius jatkokoulutukseen filosofiassa.

Sisältö

Filosofian pääaineopinnot
-perusopinnot 25 op
-aineopinnot 45 op

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op

Johdatus tieteelliseen 9 op
ajatteluun

Sivuaineopinnot 50 op
-vähintään kahden sivuaineen perusopinnot
tai vastaavat opintojaksot

Vapaasti valittavat 35 op
muut opinnot

-vapaavalintaisia aineopintoja, sivuaineopintoja, tiedekunnan yhteisiä opintoja, kieliopintoja.

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNON OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA FILOSOFIASSA

Esimerkki opintojen ajoituksesta filosofiassa 3 vuoden aikana:

1. syyslukukausi
Johdatus filosofiaan 3 op
Muita filosofian perusopintoja n. 10 op
Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
Sivuaineopintoja n. 7 op
Vapaasti valittavia muita opintoja n. 3 op

1. kevätlukukausi
Loput filosofian perusopinnot . 12 op
Kieliopintoja
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Sivuaineopintoja n. 10 op
Vapaasti valittavia muita opintoja 1 op


2. syyslukukausi
Harjoitusseminaari I (tai kl 2)
Muita filosofian aineopintoja n. 12 op
Toinen kotimainen kieli 5 op
Sivuaineopintoja n. 10 op
Vapaasti valittavia muita opintoja n. 5 op

2. kevätlukukausi
Harjoitusseminaari I tai kandiseminaari
Muita filosofian aineopintoja n. 12 op
Kieliopintoja
Puheviestinnän perusteet 2 op
Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus (tai sl 3, samaan aikaan kandiseminaarin kanssa)
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
Sivuaineopintoja n. 7 op
Vapaasti valittavia muita opintoja n. 5 op

3. syyslukukausi
kandiseminaari (tai sl 2)
Muita filosofian aineopintoja n. 12 op
Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus (tai sl 2, samaan aikaan kandiseminaarin kanssa)
Tieteenteon etiikka 3 op
Sivuaineopintoja n. 6 op
Vapaasti valittavia muita opintoja n. 10 op


3. kevätlukukausi
Kandidaatintutkielma 6 op
Muita filosofian aineopintoja n. 3 op
Sivuaineopintoja n. 10 op
Vapaasti valittavia muita opintoja n. 11 op


avaa kaikki

Filosofia, VTK

Filosofian aineopinnot 45 op
FILY1403 A2 Nykyajan filosofia, 5 op
FILY1404 A3 Klassikkotutkimus, 4 op
FILY1406 A4 Logiikka II, 3 op
FILY1408 A5 Tietoteoria II, 4 op
FILY1410 A6 Kielifilosofia, 4 op
FILY1411 A7 Mielenfilosofia, 2 op
FILY1407 A9 Metafysiikka II, 2 op
FILY1416 A10 Oikeusfilosofia, 2 op
FILY1417 A11 Etiikka II, 4 op
Vapaavalintaiset aineopinnot
FILY1478 V1 Argumentaatioteoria, 0–4 op
FILY1479 V2 Feministinen filosofia, 0–4 op
FILY1480 V3 Filosofinen estetiikka, 0–4 op
FILY1481 V4 Filosofinen logiikka, 0–4 op
FILY1485 V7 Teon ja tahdon filosofia, 0–4 op
FILY1486 V8 Ympäristöfilosofia, 0–4 op
FILY1490 V10 Uskonnonfilosofia, 0–4 op
FILY2403 V11 Matematiikan filosofia, 0–4 op
FILY2510 V12 Rawlsin filosofia, 0–4 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Psykologian ja logopedian laitos
Psychology
Finnish Study Modules
Speech-Language Pathology
Philosophy