Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Logopedia, FM

Osaamistavoitteet

FM-tutkintoa suorittaessaan opiskelija syventää tietojaan logopedian ja siihen liittyvien tieteenalojen osalta. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa itsenäisesti logopedian alan tieteellistä tutkimusta, kirjoittaa pro gradu -tutkielma joltain kommunikointiin liittyvältä osa-alueelta ja arvioida kriittisesti tutkimustuloksia. Lisäksi opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisesti kuntoutusjaksoja.

Sisältö

FILOSOFIAN MAISTERI 120 OP (2 vuotta)

LOGOPEDIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 105 op
Logopedian erityiskysymyksiä 13 op
Ohjattu kliininen asiakastyö 7 op
Kliininen harjoittelu (4 kk) 25 op
Kirjallinen kuulustelu 5 op
Metodiopinnot IV 5 op
Tutkielmaseminaari 10 op
Pro gradu -tutkielma 40 op

VALINNAISET OPINNOT 15 op
Joko logopedian alalta tai pro gradu -tutkielmaan liittyvien tieteenalojen opintojaksoja.


avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos
Psychology
Finnish Study Modules
Speech-Language Pathology
Philosophy