Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia, HuK

Osaamistavoitteet

HuK-tutkintoa suorittaessaan opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja luentojen pohjalta kielen, puheen ja kommunikoinnin tyypilliseen ja poikkeavaan kehitykseen, eri ikäkausiin liittyviin häiriöihin ja niiden yhtymäkohtiin. Lisäksi opiskelija perehtyy kuntoutuslainsäädäntöön, kuntoutuksen eettisiin kysymyksiin sekä psykologian, lääketieteen ja kielitieteiden logopedian kannalta keskeiseen tietoperustaan. Opiskelija saa valmiudet opinnot suoritettuaan arvioida lasten ja aikuisten kommunikoinnin häiriöitä, vastaamaan ohjattuna kuntoutusasiakkaiden hoidosta ja arvioimaan hoidon tuloksellisuutta. Lisäksi opiskelija perehtyy logopediseen tutkimukseen, pystyy kirjoittamaan tieteellisen kandidaatintutkielman ja reflektoimaan omaa oppimistaan opintojensa eri vaiheissa.

Sisältö

HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATTI 180 OP (3 vuotta)

LOGOPEDIAN PERUSOPINNOT 25 op
LOGOPEDIAN AINEOPINNOT 79 op
PSYKOLOGIAN OPINNOT 24 op
FONETIIKAN JA KIELITIETEEN OPINNOT 12 op
LÄÄKETIETEEN OPINNOT 15 op
JOHDATUS TIETEELLISEEN AJATTELUUN 9 op
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16 op


avaa kaikki

Logopedia, HuK

Logopedian aineopinnot 79 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet