Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologia, FM

Osaamistavoitteet

Tutkinto soveltuu psykologian alan aineenopettajakoulutukseen sekä joissakin tapauksissa myös tutkijakoulutuksen pohjaksi. Koulutus painottuu kuitenkin siten, että tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Sisältö

FILOSOFIAN MAISTERI 120 OP (2 vuotta)

PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 22 OP
Kehityspsykologia III 6 op
Tilasto III: Rakenneyhtälömallien perusteet 4 op
Development of Aggression 4 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Consciousness and Brain 5 op
Emootiopsykologia (Psykonet) 3 op


VAPAASTI VALITTAVAT SYVENTÄVÄT 16 OP
Peer Relations from Infancy to Adolescence 4 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Introduction to Bilingualism (Psykonet) 3 op (every second year)
Integrative Neuroscience (Psykonet) 5 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Sleep and dreaming 3 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Tutkimusharjoittelu 3-6 op
Laadulliset tutkimusmenetelmät (Psykonet) 3 op


Vapaasti valittavia syventäviä opintoja voidaan myös suorittaa vaihtelevin muodoin kuten projektityöskentelynä, kirjatenttinä ja esseinä. Suoritustavasta sovitaan erityisalan vastuullisen opettajan kanssa (ks. kohta S.7. Valinnaiset syventävät opinnot).


PRO GRADU -TUTKIELMA 47 OP
Graduseminaari, Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte

MUUT OPINNOT (SIVUAINEITA VÄH. YKSI KOKONAISUUS) 35 OP
Esim. opettajan pedagogiset opinnot 35 op

Tiedekunta voi edellyttää opiskelijan suorittavan täydentäviä opintoja maisteriopinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Jos opiskelijan aikaisempiin opintoihin ei sisälly psykologian alan tutkimusmenetelmäopintoja, opiskelijan on suoritettava psykologian kandidaatin tutkintoon sisältyvät pääaineen tutkimusmenetelmäopinnot. Lisäksi opiskelijan on suoritettava Orientaatio psykologian opintoihin osa 1: psykologian opinnot ja Osa 2: henkilökohtaiset opintosuunnitelmat -opintojaksot.

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN AINEENOPETTAJAN KOULUTUS

Lukion psykologian aineenopettajaksi voi opiskella suorittamalla FM-tutkinnon yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa psykologia pääaineena. Tutkintoon sisältyvät aineenopettajalta vaadittavat psykologian opinnot, toisen opetettavan aineen (60 opintopistettä esim. filosofian, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin tai biologian) opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koska tutkinnon sisältö suunnataan opettajantehtäviin, poikkeaa se psykologian maisterin tutkinnosta siten, ettei esim. harjoittelu eikä moniammatillinen klinikkaopetus sisälly tutkintoon. Tämä tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina. PsM-tutkinto pedagogisilla opinnoilla täydennettynä antaa luonnollisesti myös kelpoisuuden toimia aineenopettajana.


avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet