Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologia, PsK

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle psykologian alan sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito.
Tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Sisältö

PSYKOLOGIAN KANDIDAATTI 180 OP (3 vuotta)

PÄÄAINEEN OPINNOT 95 OP:

PERUSOPINNOT 25 OP
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Tutkimuksen teon perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

AINEOPINNOT 45 OP
Kehityspsykologia II 4 op
Kognitiiviset prosessit 4 op
Kognitiivinen neurotiede 4 op
Sosiaalipsykologia I 5 op
Persoonallisuuspsykologia II 3 op
Ryhmädynamiikan intensiivikurssi 3 op
Psyykkiset häiriöt 5 op
Psykologian historia 4 op
Kandidaatintutkielma 10 op
(kandidaattiseminaari, kielenkäytön ohjaus, kypsyysnäyte)

Seuraavista valiten vähintään 3 op:
Psychopharmacology 3 op
Psychology of language 3 op (every second year, next time autumn 2014)
Evoluutiopsykologian perusteet 3-5 op
Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
Sosiaalipsykologia II 4 op


YLEIS- JA TUTKIMUSMENETELMÄOPINNOT 25 OP
Orientaatio psykologian opintoihin, osat 1 ja 2. 2 op
Tilasto I: Tilastollisten menetelmien perusteet 4 op
Tilasto II: Tutkimusaineiston analyysi 4 op
Kokeellinen tutkimus 5 op
Tutkimushaastattelu 5 op
Psykometriikka 5 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16 OP
Äidinkieli 5 op
Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieras kieli 6 op

MUUT OPINNOT 69 OP
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
Tieteenteon etiikka 3 op
>> Ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneille on pakollinen ainoastaan tieteenfilosofian kurssi (Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu).

Vapaasti valittavat opinnot 60 op
- pakollinen osuus: vähintään kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat kokonaisuudet
- vapaasti valittava osuus: sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, kieliopintoja, ylimääräisiä psykologian aineopintoja ja/tai muita opintoja

Lisätiedot

YHTEENVETO ENGLANNINKIELISENÄ ANNETTAVASTA OPETUKSESTA

Psychopharmacology 3 op
Psychology of language 3 op (every second year, next time autumn 2014)


PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINNO OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA

Opinnot on mielekästä ajoittaa siten, että yhden lukuvuoden kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä.

1. syyslukukausi
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Sosiaalipsykologia I 5 op
Orientaatio psykologian opintoihin, osa 1 ja osa 2. 2 op
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

1. kevätlukukausi
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Tutkimuksen teon perusteet 5 op
Tilasto I: Tilastollisten menetelmien perusteet 4 op
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

2. syyslukukausi
Kokeellinen tutkimus 5 op
Kehityspsykologia II 4 op
Tilasto II: Tutkimusaineiston analyysi 4 op
Ryhmädynamiikan intensiivikurssi (aloitusluento)
Vapaasti valittavia muita opintoja

2. kevätlukukausi
Kognitiiviset prosessit 4 op
Kognitiivinen neurotiede 4 op
Persoonallisuuspsykologia II 3 op
Ryhmädynamiikan intensiivikurssi 3 op
Tutkimushaastattelu 5 op
Psykometriikka 5 op
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
Vapaasti valittavia muita opintoja

3. syyslukukausi (myös PsM-opinnot alkavat)
Psyykkiset häiriöt 5 op
Kandidaatintutkielma (jatkuu)
Tieteenteon etiikka 3 op
Vapaasti valittavia muita opintoja

(Psykologinen arviointi (PsM) 6 op)
(Orientoituminen psykologin työhön (PsM) 3 op)
(Kliininen neuropsykologia (PsM) 5 op)

3. kevätlukukausi
Kandidaatintutkielma 10 op
Psykologian historia 4 op
Vapaasti valittavia muita opintoja

(Moniammatillinen klinikka I (PsM) 7 op)


avaa kaikki

Psykologia, PsK

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet