Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Psykologia, PsM

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii 1) psykologian tieteenalan tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvän tuntemuksen 2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen 3) valmiudet toimia työelämässä alan asiantuntijana ja kehittäjänä 4) sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina.

Sisältö

PSYKOLOGIAN MAISTERI 150 OP (2,5 vuotta)

PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 45 OP
Kehityspsykologia III 6 op
Kliininen neuropsykologia 5 op
Psykologinen arviointi 6 op
Moniammatillinen klinikkakurssi I 7 op
Moniammatillinen klinikkakurssi II 7 op
Psykoterapian perusteet 7 op
Ryhmän ohjaamisen perusteet 3 op (Opiskelijat, jotka ovat tehneet ryhmän käyttö psykologin työssä -kurssin, eivät suorita tätä kurssia.)
Tilasto III: Rakenneyhtälömallien perusteet 4 op
Huom. Tilasto III -kurssi ei ole pakollinen opiskelijoille, jotka ovat tehneet psykologian metodologia -kurssin. Halutessaan opiskelija voi tällöinkin tehdä sen valinnaisiin syventäviin opintoihin.

PÄÄAINEEN VALINNAISJAKSOT 15 OP
Varhainen vuorovaikutus ja sen arviointi 3 op
Consciousness and Brain 5 op tai 8 op
Emootiopsykologia (Psykonet) 3 op
Introduction to Bilingualism (Psykonet) 3 op every second year, next time spring 2014)
Forensic Psychology 5 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Forensic Psychological Assessment 5 op
Sleep and Dreaming 3 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Ryhmädynamiikan intensiivikurssin ohjaaminen 3 op
Klinikkatyöpaja 5-10 op
Akuutit traumaattiset kriisit ja niiden käsittely (Psykonet) 3 op
Rorschach Comprehensive System 5 op
Toimiminen monikulttuurisessa työympäristössä 5 op
Psykologina päivähoidossa, koulussa ja oppilaitoksessa 3 op
Eating Disorders 3 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Tutkimusharjoittelu 3-6 op
Laadulliset tutkimusmenetelmät (Psykonet) 3 op
Introduction to Quantitative Single-Subject (Psykonet) 2 op

Vapaasti valittavia syventäviä opintoja voidaan myös suorittaa vaihtelevin muodoin kuten projektityöskentelynä, kirjatenttinä ja esseinä. Suoritustavasta sovitaan erityisalan vastuullisen
opettajan kanssa (ks. kohta S.7. Valinnaiset syventävät opinnot).


PRO GRADU -TUTKIELMA 47 OP
Graduseminaari, Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte

HARJOITTELU 33 OP
Orientoituminen psykologin työhön 3 op
Harjoittelu 5 kk 30 op


MUUT OPINNOT 10 OP
- sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, kieliopintoja,
ylimääräisiä psykologian opintoja ja/tai muita opintoja

Edellytykset

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen masiterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista. Poikkeuksena ovat ne pakolliset syventävät kurssit, joiden suositeltu suoritusaika on 3. opiskeluvuoden aikana.

Lisätiedot

YHTEENVETO ENGLANNINKIELISENÄ ANNETTAVASTA OPETUKSESTA

Consciousness and Brain 5 op tai 8 op
Introduction to Bilingualism (Psykonet) 3 op (every second year, next time spring 2014)
Forensic Psychology 5 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Forensic Psychological Assessment 5 op
Sleep and Dreaming 3 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Eating Disorders 3 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2013-2014.)
Introduction to Quantitative Single-Subject (Psykonet) 2 op

PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINNON OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA

Opinnot on mielekästä ajoittaa siten, että yhden lukuvuoden kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä.

4. syyslukukausi (PsM-opinnot)
Moniammatillinen klinikka II 7 op
Psykoterapian perusteet 7 op
Graduseminaari (jatkuu)
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
4. kevätlukukausi
Kehityspsykologia III 6 op
Ryhmän ohjaamisen perusteet 3 op
Tilasto III 4 op
Graduseminaari (jatkuu)
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
5. syyslukukausi
Pro gradu -tutkielma 47 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
5. kevätlukukausi
Harjoittelu 30 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
6. syyslukukausi
Harjoittelu 30 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot


avaa kaikki

Psykologia, PsM

Psykologian ja logopedian laitos
Psychology
Finnish Study Modules
Speech-Language Pathology
Philosophy