Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kulttuuri- ja elämysmatkailu 25 op

Osaamistavoitteet

Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Kulttuuri- ja elämysmatkailu (KUME) on Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen (KTMT) koulutusohjelman uudistettu sivuainekokonaisuus. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta. Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen on koottu Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, Kauppakorkeakoulun Turun ja Porin yksiköissä sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa annettu matkailuopetus. Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) kanssa.

Osa kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuden kursseista on uusia ja päivitetty vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Kulttuuri- ja elämysmatkailun kursseilla opiskelija lähestyy matkailuilmiöitä markkinoinnin ja liiketoiminnan näkökulmasta ja perehtyy matkailun elämyksellisyyteen. Hän tarkastelee matkailua kulttuurisen sopeutumisen väylänä ja välineenä. Analyysin kohteita ovat muuttuneet yhteisörakenteet ja ajankäytön tavat, sähköisen viestinnän yleistyminen ja arkipäiväistyminen, globaalin matkailun ja alueellisen kulttuuriperinnön suhde, kestävä ja vastuullinen kehitys. Kulttuuri- ja elämysmatkailun monitieteinen sivuainekokonaisuus sijoittuu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueelle.

Sisältö

Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuden suorittaminen on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssitarjonta koostuu verkko- ja kontaktiopetuksesta. Kontaktiopetus pyritään järjestämään intensiivijaksoina Turussa ja Porissa niin, ettei matkustaminen kahden kampuksen välillä muodostu ylivoimaiseksi. Opetustarjonta koostuu 19 kurssista ja yhteensä 70-84 opintopisteestä. Näistä opiskelija valitsee yhden 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden. Sivuainekokonaisuus voidaan liittää kandi- tai maisteriopintohin. Kurssikuvausten yhteydessä on ilmoitettu vaadittavat esitiedot sekä mahdolliset kurssien suorittamisjärjestykset. Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka on KTMT:n verkkosivuilla www.hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/opiskelu/haku/. Ilmoittautuminen on jatkuva lukuun ottamatta MAVY:n järjestämiä kursseja, joille haetaan samaa lomaketta käyttäen 7.9.2012 mennessä. MAVY:n opetusohjelmaan sisältyviä kursseja suorittaville myönnetään opinto-oikeus Matkailualan verkostoyliopistoon vain kyseisille opintojaksoille. Opinto-oikeuden saaneille MAVY:n opintotoimisto antaa ohjeet ilmoittautumisista ja muista käytännön asioista.

Mikäli kulttuuri- ja elämysmatkailun opiskelija aikoo jatkaa maitkailualan opintojaa MAVY:ssa ja suorittaa siellä aineopintokokonaisuuden, hän ei voi sisällyttää KUME:n sivuainekokonaisuuteen MAVY:n pakollisia aineopintojen kursseja 7. (5.2.4.) Matkailu kulttuurisena ilmiönä, 7 op ja 2. (5.2.3.) Matkailututkimuksen käytännöt, 5 op. Lisäksi MAVY:n aineopintokokonaisuuden opiskelijalla tulee olla suoritettuna MAVY:n perusopintojen kurssi 5.1.6. Matkailu taloudellisena toimintana, 6 op tai vastaavat tiedot.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.