Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kulttuuriperinnön tutkimus, HuK

Osaamistavoitteet

Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja luonteeltaan monitieteinen oppiaine, joka yhdistää etnologiatieteiden ja historiantutkimuksen lähestymistavat. Oppiaineen näkökulma ulottuu paikallisesta globaaliin, ja suomalaiset kulttuuri-ilmiöt nähdään osana laajaa eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön syntymistä, muutosta, välittymistä, käyttöä ja asemaa osana arkipäivää, kommunikaatiota ja identiteettiä. Kulttuuriperinnön tutkimus soveltaa sekä historiantutkimuksen että kulttuurien tutkimuksen menetelmiä.

Kulttuuriperinnön tutkimus nivoutuu Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman muihin oppiaineisiin luontevasti: se tuo oman näkökulmansa rakennetun kulttuuriympäristön tarkasteluun ja tarjoaa sisältöjä digitaalisen kulttuurin soveltamiseen. Myös kaikki koulutusohjelman omat sivuaineet palvelevat kulttuuriperinnön tutkimuksen eri näkökulmia.

Sisältö

Perusopinnot 25 op
P1 Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusteet 6 op
P2 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 9 op
P3 Tutkittu kulttuuriperintö 3 op
P4 Kulttuuriperintöä tuottamassa 7 op

Aineopinnot 45 op

A1 Tutkielmaseminaari 10 op
A2 Historioita ja historiallisia keskusteluja 8 op
A3 Kulttuurien vuorovaikutus 8 op
A4 Kulttuuriperinnön tutkimustiedon soveltaminen 9 op
A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja 10 op


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.