Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kulttuuriperinnön tutkimus, HuK

Osaamistavoitteet

Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja luonteeltaan monitieteinen oppiaine, joka yhdistää etnologiatieteiden ja historiantutkimuksen lähestymistavat. Oppiaineen näkökulma ulottuu paikallisesta globaaliin, ja suomalaiset kulttuuri-ilmiöt nähdään osana laajaa eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön syntymistä, muutosta, välittymistä, käyttöä ja asemaa osana arkipäivää, kommunikaatiota ja identiteettiä. Kulttuuriperinnön tutkimus soveltaa sekä historiantutkimuksen että kulttuurien tutkimuksen menetelmiä.

Kulttuuriperinnön tutkimus nivoutuu Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman muihin oppiaineisiin luontevasti: se tuo oman näkökulmansa rakennetun kulttuuriympäristön tarkasteluun ja tarjoaa sisältöjä digitaalisen kulttuurin soveltamiseen. Myös kaikki koulutusohjelman omat sivuaineet palvelevat kulttuuriperinnön tutkimuksen eri näkökulmia.

Sisältö

Perusopinnot 25 op
P1 Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusteet 6 op
P2 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 9 op
P3 Tutkittu kulttuuriperintö 3 op
P4 Kulttuuriperintöä tuottamassa 7 op

Aineopinnot 45 op

A1 Tutkielmaseminaari 10 op
A2 Historioita ja historiallisia keskusteluja 8 op
A3 Kulttuurien vuorovaikutus 8 op
A4 Kulttuuriperinnön tutkimustiedon soveltaminen 9 op
A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja 10 op


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.