Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kotimainen kirjallisuus, FM

Osaamistavoitteet

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot tähtäävät kirjallisuustieteellisestä aiheesta itsenäisesti laadittavan tutkielman tekemiseen. Tämä edellyttää kykyä suhtautua kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankinnan tapoihin sekä asettaa tieteellisiä ongelmia ja ratkaista niitä. Tavoitteena on uuden tieteellisen tiedon tuottaminen, mutta on tärkeää, että opiskelija kykenee myös viestimään tutkimuksen tuloksista muille ja keskustelemaan niistä kriittisesti.

Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin asiantuntijoina kotimaista kirjallisuutta opiskelevat sijoittuvat muun muassa toimittajiksi lehdistöön, radioon ja televisioon, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi, kulttuurityöntekijöiksi, kustannustoimittajiksi, tiedottajiksi, kriitikoiksi, tutkijoiksi.

Sisältö

Maisterin tutkinnossa syvennetään kirjallisuuden sekä kirjallisuudentutkimuksen teorian, metedologian ja erityisalojen tuntemusta. Osaksi on kyse kaikille opiskelijoille yhteisestä aineksesta, osaksi opiskelijakohtaisesti sovitusta aineksesta, joka tukee tutkielman tekemistä.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.