Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, FM, 120 op

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelmasta valmistuu filosofian maistereita nais- ja sukupuolentutkimuksen alalta. Maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat erityisesti valtion, kunnan ja kulttuuri- sekä taidejärjestöjen tehtäviin, joissa edellytetään kykyä eritellä sukupuolieron vaikutuksia ja merkitystä. Samoja taitoja tarvitaan yhä enemmän myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Taiteen, kulttuurin ja viestinnän eri aloilla on kysyntää kriittisestä asiantuntemuksesta, jota maisteriohjelmassa opiskelu tuottaa.

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuminen antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ainakin nais- ja sukupuolentutkimuksen alalla. Muusta jatko-opintokelpoisuudesta päättää jatko-opintoihin hakeutumisen yhteydessä asianomainen tiedekunta.

Sisältö

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa eri opiskelualoilta ja eri yliopistoista tuleville opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen tietämystä sukupuolen ja representaatioiden tarkastelemisesta feministisessä viitekehyksessä. Maisteriohjelma toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisten nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmien, sekä Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän kanssa.

Erotuksena muista maamme yliopistoista Turun yliopiston sukupuolentutkimus profiloituu humanistiselle alalle ja erityisesti taiteiden tutkimukseen.

Kaksivuotinen maisteriohjelma sisältää perehtymistä ja syventymistä sukupuolentutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja keskeisiin tutkimusaloihin sekä sukupuolen representaatioihin taiteiden tutkimuksen kontekstissa. Lisäksi opiskelija erikoistuu johonkin sukupuolentutkimukselliseen teemaan pro gradu -tutkielman avulla.

Edellytykset

Maisteriohjelmaan otetaan joka toinen lukuvuosi enintään 6 opiskelijaa. Hakijalla tulee vähintään alempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto ei kuitenkaan anna hakukelpoisuutta) sekä suoritettuna nais- tai sukupuolentutkimuksesta vähintään perusopinnot.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot suorittamisesta, aikatauluista ja järjestettävistä kursseista/opetuksesta löytyvät sukupuolentutkimuksen intranet-sivuilta ja syyslukukauden 2013 alussa ilmestyvästä sukupuolentutkimuksen opiskelijan oppaasta.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.