Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, FM, 120 op

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelmasta valmistuu filosofian maistereita nais- ja sukupuolentutkimuksen alalta. Maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat erityisesti valtion, kunnan ja kulttuuri- sekä taidejärjestöjen tehtäviin, joissa edellytetään kykyä eritellä sukupuolieron vaikutuksia ja merkitystä. Samoja taitoja tarvitaan yhä enemmän myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Taiteen, kulttuurin ja viestinnän eri aloilla on kysyntää kriittisestä asiantuntemuksesta, jota maisteriohjelmassa opiskelu tuottaa.

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuminen antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ainakin nais- ja sukupuolentutkimuksen alalla. Muusta jatko-opintokelpoisuudesta päättää jatko-opintoihin hakeutumisen yhteydessä asianomainen tiedekunta.

Sisältö

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa eri opiskelualoilta ja eri yliopistoista tuleville opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen tietämystä sukupuolen ja representaatioiden tarkastelemisesta feministisessä viitekehyksessä. Maisteriohjelma toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisten nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmien, sekä Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän kanssa.

Erotuksena muista maamme yliopistoista Turun yliopiston sukupuolentutkimus profiloituu humanistiselle alalle ja erityisesti taiteiden tutkimukseen.

Kaksivuotinen maisteriohjelma sisältää perehtymistä ja syventymistä sukupuolentutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja keskeisiin tutkimusaloihin sekä sukupuolen representaatioihin taiteiden tutkimuksen kontekstissa. Lisäksi opiskelija erikoistuu johonkin sukupuolentutkimukselliseen teemaan pro gradu -tutkielman avulla.

Edellytykset

Maisteriohjelmaan otetaan joka toinen lukuvuosi enintään 6 opiskelijaa. Hakijalla tulee vähintään alempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto ei kuitenkaan anna hakukelpoisuutta) sekä suoritettuna nais- tai sukupuolentutkimuksesta vähintään perusopinnot.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot suorittamisesta, aikatauluista ja järjestettävistä kursseista/opetuksesta löytyvät sukupuolentutkimuksen intranet-sivuilta ja syyslukukauden 2013 alussa ilmestyvästä sukupuolentutkimuksen opiskelijan oppaasta.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.