Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kotimainen kirjallisuus, HuK

Osaamistavoitteet

Kotimaisen kirjallisuuden opiskelu antaa tietoja ja taitoja, joiden avulla on mahdollista ymmärtää kirjallisuudentutkimuksen tapaa tuottaa tietoa. Näistä lähtökohdista opiskelija kykenee analysoimaan kriittisesti kirjallisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä tuottamaan kirjallisuutta koskevaa uutta tietoa suhteuttaen saatuja tuloksia aiempaan tietoon. Ongelmanratkaisukyky ja valmiudet omatoimiseen tiedonhakuun kehittyvät opiskelun myötä. Seminaari- ja kontaktiopetus tähtää kirjallisten valmiuksien ohella myös opiskelijoiden suullisen ilmaisutaidon ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen.

Sisältö

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot tarjoavat tiedot suomalaisen kirjallisuuden peruspiirteistä ja historiasta, suomalaisen kirjallisuuden suhteesta muiden maiden kirjallisuuteen, kirjallisuudentutkimuksen teoriasta ja menetelmistä sekä kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueista. Kirjallisuus ja kirjallinen teos ymmärretään tällöin laajasti sekä esteettisenä että kulttuurisena tuotteena. Niitä tarkastellaan yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.


avaa kaikki

Kotimainen kirjallisuus, HuK

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.