Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yleinen kirjallisuustiede, HuK

Osaamistavoitteet

Yleinen kirjallisuustiede soveltuu kulttuurialan erilaisiin työtehtäviin. Opiskelijoita on sijoittunut mm. lehdistö-, radio- ja televisiotyöhön, kustannusalalle sekä kulttuurialan järjestöihin. Monet toimivat vapaina kirjoittajina ja kääntäjinä. Yleinen kirjallisuustiede voi olla pää- tai sivuaineena myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvilla.

Sisältö

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä. Kirjallisuus nähdään yhteiskunnassa ja kulttuurissa toimivana, ihmisen kulloistakin historiallisesti määräytynyttä olemista ilmentävänä mutta myös siihen kantaa ottavana ja sitä problematisoivana. Siten kirjallisuustieteen opinnot antavat valmiuksia laajemminkin kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.


avaa kaikki

Yleinen kirjallisuustiede, HuK

Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot pääaineopiskelijoille 45 op
YKIR3019 A3. Lajiteoria 4 op
YKIR3055 a. Proosan teoria, 4 op
YKIR3056 b. Draaman teoria, 4 op
YKIR3057 c. Lyriikan teoria, 4 op
YKIR3071 A7. Lisäopintoja, 10 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.