Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen kirjallisuustiede, HuK

Osaamistavoitteet

Yleinen kirjallisuustiede soveltuu kulttuurialan erilaisiin työtehtäviin. Opiskelijoita on sijoittunut mm. lehdistö-, radio- ja televisiotyöhön, kustannusalalle sekä kulttuurialan järjestöihin. Monet toimivat vapaina kirjoittajina ja kääntäjinä. Yleinen kirjallisuustiede voi olla pää- tai sivuaineena myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvilla.

Sisältö

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä. Kirjallisuus nähdään yhteiskunnassa ja kulttuurissa toimivana, ihmisen kulloistakin historiallisesti määräytynyttä olemista ilmentävänä mutta myös siihen kantaa ottavana ja sitä problematisoivana. Siten kirjallisuustieteen opinnot antavat valmiuksia laajemminkin kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.


avaa kaikki

Yleinen kirjallisuustiede, HuK

Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot pääaineopiskelijoille 45 op
YKIR3019 A3. Lajiteoria 4 op
YKIR3055 a. Proosan teoria, 4 op
YKIR3056 b. Draaman teoria, 4 op
YKIR3057 c. Lyriikan teoria, 4 op
YKIR3071 A7. Lisäopintoja, 10 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.