Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Terveyden biotieteiden tutkinto-ohjelma, LuK

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden LuK -tutkinnon pääaine on biolääketiede.

Lisätietoja opinnoista:

Terveyden biotieteiden opintoneuvojat:
opo-terbio@lists.utu.fi

Laitoshallintopäällikkö Heli Törmänen: heltor@utu.fi

Opintojaksojen vastuuhenkilöt: kts. opintojaksokuvauksista lisätiedot


avaa kaikki

Terveyden biotieteiden tutkinto-ohjelma, LuK

Pakolliset perus- ja aineopinnot (keskeiset opinnot) 115 op
BIOT2001 LuK -tutkielma, 6 op
Biolääketieteen laitos
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Health Biosciences
DP in Health Biosciences
Finnish Study Modules