Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan tutkinto-ohjelma, FM

avaa kaikki

Matematiikan tutkinto-ohjelma, FM

Matematiikan opettajan opinnot
Syventävät opinnot 60 op
Muita matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja 25–35 op
Suoritettava syventäviä opintoja siten, että minimilaajuus 60 op täyttyy. Luennoitavien kurssien luettelo löytyy osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/Sivut/home.aspx
Sivuaineopinnot 60 op
Muita sivuaineopintoja
Toisen opetettavan aineen minimilaajuus 60 op. Mikäli tämä ei sisälly LuK-tutkintoon, kokonaisuus tulee täydentää FM-tutkinnossa.
Matematiikan pääaine
Syventävät opinnot 80 op
Matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja 50 op
Suoritettava syventäviä opintoja siten, että minimilaajuus 50 op täyttyy. Luennoitavien kurssien luettelo löytyy osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/Sivut/home.aspx. Erityisesti opettajille suunnatut syventävät opinnot eivät kelpaa syventävien opintojen minimivaatimuksien mukaisiksi opinnoiksi.
Sivuaineopinnot
Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja 25 op, ne on suoritettava tässä vaiheessa. Pää- ja sivuaineopintojen minimimäärä yhteensä vähintään 120 op.
Sovelletun matematiikan pääaine
Syventävät opinnot 80 op
Muita sovelletun matematiikan tai matematiikan syventäviä opintoja 50 op
Opettajalinjan syventävät kurssit eivät kelpaa tämän kokonaisuuden minimivaatimusten täyttämiseen. Suositeltavia kursseja ovat
SMAT5216 Mallinnusprojekti, 10 op
SMAT5037 Optimointialgoritmit, 5 op
SMAT5129 Riskiteoria, 10 op
SMAT5023 Stokastiset prosessit, 5 op
MATE5325 Topologian perusteet, 5 op
SMAT5213 Variaatiolaskenta, 5 op
Sivuaineopinnot
Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja 25 op, ne on suoritettava tässä vaiheessa. Pää- ja sivuaineopintojen minimimäärä yhteensä vähintään 120 op.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede