Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma, LuK

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelmassa matematiikan LuK-tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee matematiikan keskeiset työvälineet ja todistustekniikat. Opiskelijalla on valmiudet käytännön ongelmien mallintamiseen ja analysointiin matemaattisia työkaluja ja malleja käyttäen sekä valmiudet jatkaa opintojaan FM-tutkintoon matemaattisilla aloilla.

Tilastotieteessä LuK-tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn perusperiaatteet, aineiston hankintaan liittyvät tilastolliset periaatteet ja keskeisten tilastollisten mallien perusteet.


avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma, LuK

Matematiikan opettajan opinnot
Pakolliset aineopinnot 29 op
Mikäli Todennäköisyyslaskennan peruskurssi sisältyy tilastotieteen opintokokonaisuuteen, se korvataan vapaavalintaisella matematiikan tai sovelletun matematiikan 4 opintopisteen aineopintokurssilla.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5059 Geometria, 5 op
MATE5298 Matematiikan aine, 2 op
MATE5172 Matematiikan historia, 2 op
Valinnaiset aineopinnot 16 op
Suoritettava 16 op seuraavista aineopintokursseista.
MATE5033 Funktioteoria, 4 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Sivuaineopinnot 60–66 op
Sisällytettävä 60 op opinnot jossakin toisessa perusopetuksen tai lukion opetettavassa aineessa tai tietojenkäsittelytieteissä. Mahdolliset tietojenkäsittelytieteiden opintokokonaisuudet suoritetaan kuten sovelletun matematiikan pääaineessa.
Pakolliset sivuaineopinnot matematiikan opettajan opinnoissa 6–7 op
Jos laajempaa tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuutta ei suoriteta, matematiikan opettajan opinnoissa on pakollista suorittaa Opiskelun ja työelämän tietotekniikkaa ja JOKO Tieteellinen laskenta TAI Tietojenkäsittelytieteen perusteet I. Huom! Kurssista DTEK1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka riittää 2 op suoritus ilman linux-osuutta.
Matematiikan pääaine
Valinnaiset aineopinnot 38 op
Suoritettava muita matematiikan tai sovelletun matematiikan aineopintokursseja tai Todennäköisyyslaskennan peruskurssi. Erityisen suositeltavia ovat
MATE5033 Funktioteoria, 4 op
Sivuaineopinnot 50–60 op
Tietojenkäsittelytieteiden opinnot 25–60 op
Matematiikan ja sovelletun matematiikan linjoilla opintoihin on sisällytettävä 25 opintopisteen kokonaisuus tietojenkäsittelytieteistä. Suositeltavaa on sisällyttää 60 opintopisteen kokonaisuus. Opinnot on suositeltavaa suorittaa alla esitettyjen matematiikan opiskelijoille suunnattujen opintovaatimusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti on mahdollista seurata myös tietojenkäsittelytieteiden yleisiä pää- tai sivuaineopintovaatimuksia, jolloin matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tuottamia opintoja ei kuitenkaan voi sisällyttää kokonaisuuteen.
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot matematiikan opiskelijoille 25 op
Vapaasti valittavia tietojenkäsittelytieteiden opintoja 9 op
Loput 9 opintopistettä vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan aineopintoja. Myös kurssit MATE5403 Tieteellinen laskenta I ja MATE5404 Tieteellinen laskenta II 4 op voidaan sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen.
Tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopinnot matematiikan opiskelijoille 60 op
Vapaasti valittavia tietojenkäsittelytieteiden opintoja 34 op
Loput 34 opintopistettä vapaavalintaisia tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan aineopintoja. Myös kurssit MATE5403 Tieteellinen laskenta I ja MATE5404 Tieteellinen laskenta II 4 op voi sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen.
Sovelletun matematiikan pääaine
Pakolliset aineopinnot 31 op
Kurssin Tieteellinen laskenta I kuuluessa tietojenkäsittelyn opintokokonaisuuteen tai Todennäköisyyslaskennan peruskurssin kuuluessa tilastotieteen opintokokonaisuuteen korvataan ne vapaavalintaisilla matematiikan tai sovelletun matematiikan aineopintokursseilla.
Sivuaineopinnot 50–60 op
Sovelletun matematiikan linjalla opintoihin on sisällytettävä 25 opintopisteen kokonaisuus tietojenkäsittelytieteistä. Nämä opinnot suoritetaan kuten matematiikan linjalla (ks. edellä Matematiikan linja/Sivuaineopinnot/Tietojenkäsittelytieteiden opinnot, 25-60 op )
Valinnaiset aineopinnot 24 op
Suoritettava muita sovelletun matematiikan tai matematiikan aineopintokursseja. Erityisen suositeltavia ovat
Tilastotieteen pääaine
Sivuaineopinnot
Tutkinnossa on oltava kahdesta sivuaineesta vähintään 25 opintopisteen opinnot tai yhdestä aineesta vähintään 60 opintopisteen opinnot. Sivuaineena voi olla myös opetussuunnitelmassa hyväksytty monitieteinen opintokokonaisuus. Tilastotieteen pääaineopiskelijan sivuaineopintoihin kuuluu aina pakollisena matematiikan opintoja 33 op ja tietojenkäsittelytieteiden opintoja vähintään 10 op. Tilastotieteen pääaineopiskelijalla matematiikan sivuaineopinnot koostuvat tutkinto-ohjelmassa kaikille opiskelijoille pakollisista matematiikan perusopinnoista sekä alla mainituista opintojaksoista (8 op). Tietojenkäsittelytieteiden pakollisista opinnoista (10 op) voi muodostaa toisen pakollisen sivuaineen suorittamalla tietojenkäsittelytiedettä alla kuvattuun tapaan 25 op. Mikäli opiskelija suorittaa matematiikasta 60 op:n sivuaineen tai hän suorittaa tutkinnon pakolliseksi toiseksi sivuaineeksi perusopintokokonaisuuden (25 op) jostakin muusta oppiaineesta kuin tietojenkäsittelytieteestä, on hänen suoritettava tietojenkäsittelytieteestä vain pakolliset opinnot.
Matematiikan aineopintoja 8 op
Matematiikan perusopintojen lisäksi
Tietojenkäsittelytieteiden opinnot
Pakolliset opinnot 10 op
Opiskelun ja työelämän tietotekniikka -opintojaksosta riittää 2 op:een alkuosa.
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot tilastotieteen opiskelijoille 25 op
Tietojenkäsittelytieteiden 25 op sivuainekokonaisuuteen suoritetaan edellä mainittujen pakollisten kurssien lisäksi valinnaisesti tietojenkäsittelytieteiden perus- tai aineopintoja 15 op. Valinnaisiin opintoihin suositellaan sisällytettäväksi Tietokannat I (5 op) ja sen edeltävinä opintoina Tietojärjestelmän mallintaminen (5 op). Valinnaiset opinnot voivat sisältää myös korkeintaan kaksi kurssia tilastotieteen tuottamasta tietojenkäsittelyn opinnoista, esim. Data Mining-kurssi, SAS-EG-kurssi, SAS:n jatkokurssi tai R-kurssi.
Vapaasti valittavia opintoja, esim. sivuaine- tai kieliopintoja 32 op
Määrä riippuu sivuianeiden valinnasta. Jos valitsee toiseksi sivuaineeksi Tietojenkäsittelytieteet, niin vapaasti valittavien määrä on 32 op.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede