Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, FM

Osaamistavoitteet

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa tieteenalasta niin vankka osaaminen, että opiskelija pystyy valmistuttuaan itsenäisesti hyödyntämään alan asiantuntijuuttaan työelämässä. Opiskelija perehtyy aikaisempaa syvällisemmin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ja niitä koskeviin erillisongelmiin sekä harjaantuu tieteelliseen työskentelyyn jonkin erityiskysymyksen pohjalta. Yleensä syventävissä opinnoissa erikoistutaan jonkin tietyn suomalais-ugrilaisen kansan tai kansaryhmän kieleen ja kulttuuriin. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tieteenalan tutkimushistorian tuntemus sekä aikaisempaa syvällisempi perehtyminen tieteenalan metodeihin.

Sisältö

Syventäviin opintoihin kuuluvat seuraavat sisältökokonaisuudet: etäsukukielten opintoja, fennougristiikan tutkimushistoriaa ja -näkymiä, metodikoulutusta, harjoittelu tai projektityöskentely sekä oma tutkimus.

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja ei jakaannu opintopolkuihin. Opiskelija voi halutessaan suorittaa metodi- tms. kursseja kielen oppimisen ja opettamisen, tutkijan ja kieliasiantuntijan poluilta ja sijoittaa ne syventäviin opintoihin, mutta tällöin hänen syventävät opintonsa ovat 80:aa opintopistettä laajemmat.


avaa kaikki

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, FM

SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies