Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikka, VTK

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE (180 OP)

1. Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
2. Sosiaalipolitiikan aineopinnot 50 op
Kandidaatin tutkielma 10 op
3. Tiedekunnan yhteiset opinnot 18 op
- korkeakouluopintojen johdantokurssi (1 op)
- johdatus tieteelliseen ajatteluun (9 op)
- tilastotieteen peruskurssi soveltajille (8 op)
4. Kieliopinnot 16 op
5. Sivuaineopinnot 50 op
6. Muut opinnot 11 op

Lisätiedot

OHJEELLINEN OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

1. OPINTOVUOSI
Syksy
P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 14 op
P.2 Suomalainen yhteiskunta 6 op
Kevät
P.3 Sosiaalitieteellinen tutkimus 2 op
P.4 Sosiaalitieteiden eritysalat 3 op
A.1.4 Hyvinvointivaltio ja talous II 4 op
A.1.3 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta 4 op
Yhteensä: 33 op

Muut opinnot:
Korkeakouluopintojen johdantokurssi 1 op
Sivuaineopintoja 17 op
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op (kevät)
Vieraan kielen opintoja 6 op (jos vieraan kielen opinnot ovat englannin kielestä, niin suosituksena on, että 1. vuoden aikana suoritaan 3 op, 2. vuoden aikana 3 op > yht. 6 op)
YHTEENSÄ 60 OP

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittamisesta.

2. OPINTOVUOSI
Syksy
A.1.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op
A.1.2 Sosiaalipolitiikan klassikot I 2 op
A.2 Sosiaalipolitiikan erityisalat 3 op
A.4.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen 5 op
Kevät
A.2.6 Ajankohtaista sosiaalitutkimuksesta 3 op
A.3 Sosiaalioikeus 6 op
A.4.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus 4 op
Yhteensä: 28 op

Muut opinnot:
Sivuaineopintoja 8 op
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op (kevät)
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 4 op (kevät)
Kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille 4 op (kevät)
Suomen kirjallinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Suomen suullinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Ruotsin kirjallinen taito 3 op (syksy/kevät)
Ruotsin suullinen taito 2 op (syksy/kevät)
Muita opintoja 4 op
YHTEENSÄ 60 OP

3. OPINTOVUOSI
Syksy
A.1.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko 3 op
A.4.4 Laadullinen tutkimus 5 op
A.4.6 Kandidaattiseminaari 5 op
Kevät
A.1.6 Työmarkkinat ja työpolitiikka 3 op
A.4.5 Vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla 3 op
A.4.6 Kandidaattiseminaari 5 op
Yhteensä: 24 op

Muut opinnot:
2. sivuainekokonaisuus 25 op
Tieteenteon etiikka 3 op (syksy)
Muita opintoja 7 op
Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus 1 op
YHTEENSÄ 60 OP


avaa kaikki

Sosiaalipolitiikka, VTK

Sosiaalipolitiikan aineopinnot 60 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet