Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiaalipolitiikka, VTM

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE (120 OP)

1. Sosiaalipolitiikan syventävät opinnot 43 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
2. Sivuaineopinnot 37 op

Edellytykset

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista.

Lisätiedot

OHJEELLINEN OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

4. OPINTOVUOSI
Syksy
S.1 Sosiaalipolitiikan teoria II 10 op
S.2 Sosiaalipolitiikan käytäntöön orientoituminen 9 op
S.5.1.1 Monimuuttujamenetelmät 5 op
Kevät
S.3 Sosiaalipolitiikan erityisalat 4 op
S.4 Sosiaalipolitiikan kansainväliset klassikot 4 op
S.5.1.2 Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät 5 op (V)
S.5.1.3 Vertaileva tutkimus 5 op (V)
S.5.3 Pro gradu -seminaari 2op
S.5.4 Pro gradu -tutkielma 13 op
Yhteensä: 52 op

5. OPINTOVUOSI
Syksy
S.5.3 Pro gradu -seminaari 2 op
S.5.4 Pro gradu -tutkielma 13 op
Kevät
S.5.3 Pro gradu -seminaari 2op
S.5.4 Pro gradu -tutkielma 14 op
Yhteensä: 31 op


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Research
Social Policy
Finnish Study Modules
Social Work
Sociology
Economic Sociology