Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologia, VTK

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sosiologiassa.

Sisältö

Sosiologiaa pääaineena opiskelevan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu sosiologian pääaineopinnoista, kandidaatin tutkielmasta, kypsyysnäytteestä, kieli- ja viestintäopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista mahdollisista opinnoista. Sosiologian pääaineopinnot jakautuvat kahteen opintokokonaisuuteen: perusopintoihin ja aineopintoihin.
KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op
Pääaineopinnot, yhteensä 75 op:
- Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
- Sosiologian aineopinnot 50 op (ml. kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte)
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot, yhteensä 18 op:
- Korkeakouluopintojen johdantokurssi 1 op
- Tilastomenetelmien peruskurssi 8 op
- Johdatus tieteelliseen ajatteluun, yhteensä 9 op:
-- Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
-- Tieteenteon etiikka 3 op
-- Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Sivuaineopinnot, yhteensä 50 op:
- Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet
Muut opinnot, yhteensä 21 op:
- Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja


avaa kaikki

Sosiologia, VTK

Sivuaineopinnot 50 op
Suoritettava kahden sivuaineen perusopinnot.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet