Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia, VTM

Osaamistavoitteet

Taloussosiologiaa pääaineenaan lukeva opiskelija ymmärtää erilaisten taloudellisten toimintaympäristöjen piirteitä sekä osaa tarkastella niitä sosiologisesta näkökulmasta. Maisterivaiheessa opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen tai muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimusongelmia itsenäisesti. Suoritettuaan valtiotieteiden maisterin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija osaa hyödyntää näitä tietoja itsenäisissä ratkaisuissa työelämässä. Opiskelija osaa myös soveltaa erityisesti kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön työtehtävissä. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen näkemyksen yhdistäminen on taloussosiologin erityisvahvuuksia valtiotieteiden maistereiden työmarkkinoilla.

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE:
Taloussosiologian pääaineopinnot 92 op
S.1. Taloussosiologian teoria 6 op
S.2. Taloussosiologian tutkimus 6 op
S.3. Harjoittelu 6 op
S.4. Sosiologian tutkimusmenetelmät 10 op
S.5. Kulttuuri, elämäntapa ja talous II 6 op
S.6. Kulutussosiologia II 6 op
S.7. Taloussosiologian syventävät erityisalaopinnot 12 op
S.8. Taloussosiologian pro gradu -tutkielma 40 op

Muut opinnot 28 op
Kaikki yhteensä 120 op

Muihin opintoihin opiskelija voi halutessaan sisällyttää esimerkiksi kauppakorkeakoulun tarjoaman Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (25 op) tai kansantaloustieteen opintoja, jotka tukevat erinomaisesti taloussosiologian pääaineopintoja. Lisäksi taloussosiologian pääaineopiskelijat saavat erityissopimuksella suorittaa markkinoinnin oppiaineen kursseja Turun kauppakorkeakoulussa. Lisätietoja taloussosiologian internetsivuilta ja oppiaineen henkilökunnalta.

Edellytykset

Suoritettu kandidaatin tutkinto.


avaa kaikki

Taloussosiologia, VTM

Taloussosiologian syventävät opinnot 52 op
Suoritettava 52 op.
S.2 TALOUSSOSIOLOGIAN TUTKIMUS 6 op
Opintokokonaisuus koostuu kahdesta toisilleen vaihtoehtoisesta suorituksesta.
TALS0173 S.3 HARJOITTELU, 6 op
S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT 10 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet