Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, FM

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, FM

Yhteiset opinnot 30 op
Projekti 15 op
Muut yhteiset opinnot 15 op
Alla mainittujen kurssien lisäksi tulee suorittaa seminaareja 5 op.
Data-analytiikan pääaine 30 op
Pääaineesta on suoritettava alla mainitut yhteiset opinnot 15 op. Lisäksi tulee suorittaa 15 op yhden tai useamman syventymiskohteen opintoja (myös peli- ja vuorovaikutussuunnittelun pääaineen alta). Seuraavassa on lueteltu näille suunnille suositeltuja opintojaksoja. Luettelot ovat ohjeellisia, sillä kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa voidaan opinnot räätälöidä tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti niihin voi sisällyttää tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja TUCSin tarjoamia syventäviä opintoja.
Peli- ja vuorovaikutussuunnittelun pääaine 30 op
Pääaineesta on suoritettava alla mainitut yhteiset opinnot 15 op. Lisäksi tulee suorittaa 15 op yhden tai useamman syventymiskohteen opintoja (myös data-analytiikan pääaineen alta). Seuraavassa on lueteltu näille suunnille suositeltuja opintojaksoja. Luettelot ovat ohjeellisia, sillä kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa voidaan opinnot räätälöidä tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti niihin voi sisällyttää tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja TUCSin tarjoamia syventäviä opintoja.
Valinnaiset opinnot 22 op
Data-analytiikan pääaineessa tulee vapaasti valittaviin opintoihin sisältyä kurssit diskreetti matematiikka II, tietotekninen algebra ja johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen, ellei opiskelija ole LuK-tutkinnossa suorittanut matematiikan lyhyttä sivuainetta. Valinnaisiin opintoihin tulee valita sellaisia opintojaksoja, että maisteriopintojen muodostama kokonaisuus on järkevä. Tietojenkäsittelytieteiden kurssien valinnassa kannattaa huomioida, että TUCSin koko opetustarjonta on käytettävissä. Myös mahdolliset sivuaineopinnot sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sivuaineiksi voi valita samoja kuin tietojenkäsittelytieteiden kandidaatintutkinnon yhteydessä on esitetty. Mahdolliset kandidaatintutkinnon täydentävät opinnot pääaineen ja matematiikan osalta sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sama pätee muista pääaineista/korkeakouluista tulevilta mahdollisesti vaadittaviin täydentäviin opintoihin (poikkeuksena ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, vrt. aik.). Jos työharjoittelua (max 6 op) ei ole sisällytetty kandidaatintutkintoon, se on mahdollista suorittaa myös tässä kohdassa.
Opinnäyte 38 op
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja erikoistyö (8 op) tehdään usein samasta aihepiiristä siten, että ensin mainittu painottuu aiheen teoriaosuuteen ja jälkimmäinen käytäntöön.
TKO_5328 Erikoistyö, 8 op
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma, 30 op
Opettajan erikoistumisala
Tutkinto voidaan suorittaa myös opettajan erikoistumisalalta pääaineena tietojenkäsittelytiede. Erikoistumisalan opiskelija suorittaa tutkintoon opettajan pedagogiset opinnot 60 op joko kokonaan tai niiltä osin kuin ne eivät sisälly alempaan tutkintoon. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan aikuisopetukseen suuntautuvina opintoina, mutta ne antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden (ml. perus- ja lukio-opetus). Opettajan pedagogisiin järjestetään haku joka toinen vuosi parittoman vuoden tammikuussa. Mikäli opiskelija tähtää aineenopettajan tehtävin peruskoulussa tai lukiossa, on suositeltavaa suorittaa matematiikasta laaja sivuaine (60 op). Pääaineen kurssitarjonta vaihtelee vuosittain ja opinnot räätälöidään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
Yhteiset opinnot 25 op
Alla mainittujen kurssien lisäksi tulee suorittaa seminaareja 5 op.
Opetusteknologia 15 op
TKO_3114 STEM Education project, 5 op
TKO_3111 Gamification, 5 op
TKO_3115 Learning Analytics, 5 op
Opinnäyte 20 op
Pro gradu -tutkielma suoritetaan 20 op laajuisena.
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma, 30 op
Valinnaiset opinnot 60 op
Tähän sisällytetään opettajan pedagogiset opinnot 60 op tai se osa niistä, mitä ei ole suoritettu alempaan tutkintoon. Pedagogisten opintojen lisäksi tähän voidaan suorittaa esim. toisen opetettavan aineen opintoja. Valinnaiset opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet