Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiaalityö, VTK

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE (180 op)

1. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot tai Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
2. Sosiaalityön aineopinnot 58 op
Kandidaatin tutkielma 10 op
3. Tiedekunnan yhteiset opinnot 18 op
- korkeakouluopintojen johdantokurssi (1 op)
- johdatus tieteelliseen ajatteluun (9 op)
- tilastotieteen peruskurssi soveltajille (8 op)
4. Kieliopinnot 16 op
5. Sivuaineopinnot 50 op
6. Muut opinnot 3 op

Lisätiedot

HUOM: joitakin kursseja (P.4, A.5.1, A.2, A.5.4) voidaan suorittaa oman valinnan mukaan ja riippuen tarjolla olevista kursseista joko keväällä tai syksyllä, vaikka ne onkin sijoitettu alla olevassa ohjeellisessa opintojen suoritusjärjestyksessä joko syksylle tai keväälle.

Opiskelijoiden tulee tarkistaa opintojakson opetussuunnitelmasta ja opetusohjelmasta mahdolliset muutokset aikatauluissa aina ennen kurssin suunniteltua alkamisajankohtaa.

OHJEELLINEN OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

1. OPINTOVUOSI
Syksy
P.1 Johdatus sosiaalitieteisin 14 op
P.2 Suomalainen yhteiskunta 6 op
Kevät
P.3 Sosiaalitieteellinen tutkimus 2 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat 3 op (voidaan suorittaa valinnan mukaan myös syksyllä)
Yhteensä: 25 op
Muut opinnot:
Korkeakouluopintojen johdantokurssi 1 op
1. sivuainekokonaisuus 25 op
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op (kevät)
Vieraan kielen opintoja 6 op (jos vieraan kielen opinnot ovat englannin kielestä, niin suosituksena on, että 1. vuoden aikana suoritaan 3 op, 2. vuoden aikana 3 op > yht. 6 op)
YHTEENSÄ 60 OP

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittamisesta.

2. OPINTOVUOSI
Syksy
A.1.1 Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op
A.1.2 Ihmiskäsitys ja etiikka sosiaalityössä 2 op
A.3.1 Yksilö- ja perhekeskeinen sosiaalityö 4 op
A.4.1/A.6.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen 5 op
Kevät
A.3.2 Lapsi ja vanhemmuus 3 op
A.3/A.4 Sosiaalioikeus 6 op
A.5.1 Vanhuus ja sosiaalityö 2 op (voidaan suorittaa valinnan mukaan myös syksyllä)
A.5.2 Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta 3 op
A.5.3 Monikulttuurinen sosiaalityö 3 op
A.5.5 Riippuvuus ja mielenterveyden ongelmat 2 op
A.6.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus 4 op
Yhteensä: 38 op
Muut opinnot:
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op (kevät)
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 4 op (kevät)
A.4.2/A.6.2 Kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille 4 op
Suomen kirjallinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Suomen kielen suullinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Ruotsin kirjallinen taito 3 op (syksy/kevät)
Ruotsin suullinen taito 2 op (syksy/kevät)
Muut opinnot 3 op
YHTEENSÄ 61 OP

3. OPINTOVUOSI
Syksy
A.1.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko TAI
A.2 Sosiaalitieteiden erityisalue 3 op (voidaan suorittaa valinnan mukaan myös keväällä)
A.3.3 Vuorovaikutteinen asiakastyö 1 op (voidaan suorittaa valinnan mukaan myös keväällä)
A.5.4 Vapaavalintainen erityisalue 5 op (voidaan suorittaa valinnan mukaan myös keväällä)
A.4.4./A.6.4 Laadullinen tutkimus 5 op
A.6.6 Kandidaattiseminaari
Kevät
A.4.5/A.6.5 Vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla 3 op
A.6.6 Kandidaattiseminaari 10 op
A.7.1 Ammatillisuus sosiaalityössä 3 op (Huom! Muokattu 5.8.2015)
Yhteensä: 29 op
Muut opinnot:
2. sivuainekokonaisuus 25 op
Tieteenteon etiikka 3 op (syksy)
Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus 1 op
YHTEENSÄ 59 OP


avaa kaikki

Sosiaalityö, VTK

Sosiaalityön aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 68 op
Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Research
Social Policy
Finnish Study Modules
Social Work
Sociology
Economic Sociology