Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinoinnin KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot markkinoinnin keskeisistä näkökulmista ja käsitteistä. Opiskelija kykenee laatimaan itsenäisesti teoreettisen tutkimusraportin rajatusta markkinoinnin aihepiiristä ja perustelemaan tekemänsä valinnat. Ymmärrys markkinoinnin johtamisesta sekä kuluttajien ja organisaatioiden käyttäytymisestä ja analysoinnista antaa perusvalmiudet markkinoinnin kilpailukeinojen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä. Markkinoinnin KTK-ohjelman suorittanut opiskelija hallitsee markkinoinnin perusosaamisalueiden lisäksi työelämän kannalta keskeiset tutkimusmetodit, viestintätaidot ja informaatiolukutaidon perusteet sekä kykenee tarkastelemaan yritys- ja talouselämää monitieteisesti (useista eri näkökulmista).

Markkinointia pääaineenaan opiskelleet kauppatieteiden kandidaatit sijoittuvat pääasiassa erilaisten organisaatioiden markkinoinnin operatiivisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. markkinointiassistentti/marketing trainee, tuotepäällikkö, markkinointipäällikkö, avainasiakaspäällikkö, myyntipäällikkö).

Sisältö

Markkinoinnin oppiaine tarjoaa KTK-tutkinnossa monipuolisen valikoiman markkinoinnin eri aihepiireihin liittyviä opintojaksoja, jotka ovat osaksi pakollisia, osaksi joustavasti opiskelijan valittavissa. Kandidaatintutkinnon pakolliset opintojaksot kehittävät opiskelijan osaamista markkinoinnin keskeisillä tehtäväalueilla ja antavat perusvalmiudet muiden opintojaksojen suorittamiseen ja erikoistumiseen maisteritason opinnoissa. Vaihtoehtoiset, vapaavalintaiset aineopinnot ja kandidaatintutkielma (yhdessä koko tutkinnon vapaasti valittavien opintojen kanssa) tarjoavat opiskelijalle kuitenkin mahdollisuuden erikoistua jo kandidaatintutkinnossa.

Lisätiedot

Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssin tai amanuenssin puoleen. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), erikoistumislinjoihin ja sivuaineisiin liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi ottaa yhteyttä omaopettajaan tai oppiaineen HOPS-yhteyshenkilöön.


avaa kaikki

Markkinoinnin KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Sivuainesuositukset 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 9–18 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislääjuus 180 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet