Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologia, PsM

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii 1) psykologian tieteenalan tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvän tuntemuksen 2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen 3) valmiudet toimia työelämässä alan asiantuntijana ja kehittäjänä 4) sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina.

Sisältö

PSYKOLOGIAN MAISTERI 150 OP (2,5 vuotta)

PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 45 OP
Kehityspsykologia III 4 op
Kliininen neuropsykologia 5 op
Psykologinen arviointi 6 op
Moniammatillinen klinikkakurssi I 8 op
Moniammatillinen klinikkakurssi II 8 op
Psykoterapian perusteet 7 op
Ryhmän ohjaamisen perusteet 3 op
Tilasto III: efektikoot, luottamusvälit ja meta-analyysi 4 op
Huom. Tämä kurssi ei ole pakollinen opiskelijoille, jotka ovat tehneet Tilasto III: Rakenneyhtälömallien perusteet -kurssin. Halutessaan opiskelija voi tehdä sen valinnaisiin syventäviin opintoihin.

PÄÄAINEEN VALINNAISJAKSOT 15 OP
Varhaiset suhteet lapsen kehityskontekstina: teoriat, interventiot ja arviointi 3 op
Peer relations in childhood and in adolescence 3 op
Consciousness and Brain 5 op tai 8 op
Emootiopsykologia (Psykonet) 3 op
Introduction to Bilingualism (Psykonet) 3 op (every second year, next time spring 2016)
Forensic Psychological Assessment I 5 op
Forensic Psychological Assessment II 5 op
Sleep and Dreaming 3 op (every second year, next time spring 2015)
Ryhmädynamiikan intensiivikurssin ohjaaminen 3 op
Klinikkatyöpaja 5-10 op
Akuutit traumaattiset kriisit ja niiden käsittely (Psykonet) 3 op
Rorschach Comprehensive System 5 op
Toimiminen monikulttuurisessa työympäristössä 5 op
Psykologina päivähoidossa, koulussa ja oppilaitoksessa 3 op
Male and Female Sexual Dysfunctions 4 op
Lasten kehityksellisten häiriöiden psykologinen arviointi 3 op
Tutkimusharjoittelu 3-6 op
Laadulliset tutkimusmenetelmät (Psykonet) 3 op


Vapaasti valittavia syventäviä opintoja voidaan myös suorittaa vaihtelevin muodoin kuten projektityöskentelynä, kirjatenttinä ja esseinä. Suoritustavasta sovitaan erityisalan vastuullisen
opettajan kanssa (ks. kohta S.7. Valinnaiset syventävät opinnot).


PRO GRADU -TUTKIELMA 47 OP
Graduseminaari, Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte

HARJOITTELU 33 OP
Orientoituminen psykologin työhön 3 op
Harjoittelu 5 kk 30 op


MUUT OPINNOT 10 OP
- sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, kieliopintoja,
ylimääräisiä psykologian opintoja ja/tai muita opintoja

Edellytykset

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista. Poikkeuksena ovat ne pakolliset syventävät kurssit, joiden suositeltu suoritusaika on 3. opiskeluvuoden aikana.

Lisätiedot

YHTEENVETO ENGLANNINKIELISENÄ ANNETTAVASTA OPETUKSESTA

Peer relations in childhood and in adolescence 3 op
Consciousness and Brain 5 op tai 8 op
Introduction to Bilingualism (Psykonet) 3 op (every second year, next time spring 2016)
Forensic Psychological Assessment I 5 op
Forensic Psychological Assessment II 5 op
Sleep and Dreaming 3 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2015-2016.)
Male and Female Sexual Dysfunctions 4 op (Kurssia ei järjestetä lv. 2015-2016.)

PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINNON OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA

Opinnot on mielekästä ajoittaa siten, että yhden lukuvuoden kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä.

4. syyslukukausi (PsM-opinnot)
Moniammatillinen klinikka II 8 op
Psykoterapian perusteet 7 op
Ryhmän ohjaamisen perusteet 3 op
Graduseminaari (jatkuu)
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
4. kevätlukukausi
Kehityspsykologia III 4 op
Tilasto III 4 op
Graduseminaari (jatkuu)
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
5. syyslukukausi
Pro gradu -tutkielma 47 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
5. kevätlukukausi
Harjoittelu 30 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
6. syyslukukausi
Harjoittelu 30 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot


avaa kaikki

Psykologia, PsM

Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet