Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Psykologia, PsK

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle psykologian alan sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito.
Tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Sisältö

PSYKOLOGIAN KANDIDAATTI 180 OP (3 vuotta)

PÄÄAINEEN OPINNOT 95 OP:

PERUSOPINNOT 25 OP
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Tutkimuksen teon perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

AINEOPINNOT 45 OP
Kehityspsykologia II 4 op
Kognitiiviset prosessit 4 op
Kognitiivinen neurotiede 4 op
Social Psychology I 5 op
Persoonallisuuspsykologia II 3 op
Ryhmädynamiikan intensiivikurssi 3 op
Psyykkiset häiriöt 5 op
Psykologian historia 4 op
Kandidaatintutkielma 10 op
(kandidaattiseminaari, kielenkäytön ohjaus, kypsyysnäyte)

Seuraavista valiten vähintään 3 op:
Psychopharmacology 3 op
Psychology of language 3 op (every second year, next time autumn 2014)
Introduction to Evolutionary Psychology 3-5 op
Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
Sosiaalipsykologia II 4 op

YLEIS- JA TUTKIMUSMENETELMÄOPINNOT 25 OP
Orientaatio psykologian opintoihin, osat 1 ja 2. 2 op
Tilasto I: Tilastollisten menetelmien perusteet 4 op
Tilasto II: Tutkimusaineiston analyysi 4 op
Kokeellinen tutkimus 5 op
Tutkimushaastattelu 5 op
Psykometriikka 5 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16 OP
Äidinkieli 5 op
Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieras kieli 6 op

MUUT OPINNOT 69 OP
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
Tieteenteon etiikka 3 op
>> Ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneille on pakollinen ainoastaan tieteenfilosofian kurssi (Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu).

Vapaasti valittavat opinnot 60 op
- pakollinen osuus: vähintään kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat kokonaisuudet
- vapaasti valittava osuus: sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, kieliopintoja, ylimääräisiä psykologian aineopintoja ja/tai muita opintoja

Lisätiedot

YHTEENVETO ENGLANNINKIELISENÄ ANNETTAVASTA OPETUKSESTA

Psychopharmacology 3 op
Psychology of language 3 op (every second year, next time autumn 2014)
Introduction to Evolutionary Psychology 3-5 op
Social Psychology I 5 op


PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINNON OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA

Opinnot on mielekästä ajoittaa siten, että yhden lukuvuoden kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä.

1. syyslukukausi
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Orientaatio psykologian opintoihin, osa 1 ja osa 2. 2 op
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

1. kevätlukukausi
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Social Psychology I 5 op
Tutkimuksen teon perusteet 5 op
Tilasto I: Tilastollisten menetelmien perusteet 4 op
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

2. syyslukukausi
Kokeellinen tutkimus 5 op
Kehityspsykologia II 4 op
Tilasto II: Tutkimusaineiston analyysi 4 op
Ryhmädynamiikan intensiivikurssi (aloitusluento)
Vapaasti valittavia muita opintoja

2. kevätlukukausi
Kognitiiviset prosessit 4 op
Kognitiivinen neurotiede 4 op
Persoonallisuuspsykologia II 3 op
Ryhmädynamiikan intensiivikurssi 3 op
Tutkimushaastattelu 5 op
Psykometriikka 5 op
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
Vapaasti valittavia muita opintoja

3. syyslukukausi (myös PsM-opinnot alkavat)
Psyykkiset häiriöt 5 op
Kandidaatintutkielma 10 op
Tieteenteon etiikka 3 op
Vapaasti valittavia muita opintoja
(Psykologinen arviointi (PsM) 6 op)
(Orientoituminen psykologin työhön (PsM) 3 op) jatkuu

3. kevätlukukausi (suluissa PsM-opinnot)
Psykologian historia 4 op
(Kliininen neuropsykologia (PsM) 5 op)
(Orientoituminen psykologin työhön (PsM) 3 op)
(Moniammatillinen klinikka I (PsM) 8 op)
Vapaasti valittavia muita opintoja


avaa kaikki

Psykologia, PsK

Psykologian ja logopedian laitos
Psychology
Finnish Study Modules
Speech-Language Pathology
Philosophy