Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Jatko-opinnot, talousmaantieteen pääaineopinnot

Osaamistavoitteet

Talousmaantiede on maantieteen erityisala, joka pohjoismaisessa traditiossa sijaitsee usein kauppakorkeakouluissa. Tutkimuksen ja opetuksen sidokset liiketaloustieteisiin ovat vahvat. Talousmaantiede tutkii taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä sidoksia. Alan tutkimus tarkastelee taloudellisen toiminnan ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutusta. Tutkimus voi kohdistua paikallisiin, alueellisiin tai globaaleihin ilmiöihin. Turun kauppakorkeakoulun talousmaantieteen tutkimuksessa painottuvat maantieteellinen yritystutkimus, liikepaikkasuunnittelu, kuluttajien aluekäyttäytyminen, vastuullinen liiketoiminta, oppimisen ja innovaatioiden maantiede sekä alueelliset innovaatiojärjestelmät, kaupunkien ja alueiden strateginen kehittäminen, matkailu sekä paikkatietomenetelmät. Talousmaantieteen alan väitöskirja Turun kauppakorkeakoulussa voi liittyä esimerkiksi näihin aihepiireihin tai niiden laajennuksiin.

Jatkokoulutus perehdyttää talousmaantieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin ja kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen, kriittiseen tieteelliseen ajatteluun. Jatko-opinnot antavat valmiudet tuottaa itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa, joka julkaistaan talousmaantieteen väitöskirjana. Tutkimuksen raportointi tähtää oman tutkimusalan tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen ja tutkimustulokset pyritään joko osana väitöskirjatyöskentelyä tai sen jälkeen julkaisemaan tyypillisesti kansainvälisesti leviävissä tieteellisissä aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa.

Sisältö

Talousmaantieteen jatko-opinnot (32 op) koostuvat neljästä 8 op:n osiosta (TMJ1 - TMJ4). Osioihin liittyvästä kirjallisuudesta sovitaan erikseen.
Jatko-opiskelijan valittavana ovat lisäksi ne aineen tarjoamat syventävät opintojaksot, joita ei ole sisällytetty perustutkintoon. Näiden jaksojen kuulusteluja voi suorittaa kunkin opintojakson omina kuulusteluajankohtina (ks. kuulustelujärjestys). Talousmaantieteen pääaineopiskelijat voivat sisällyttää ne jatkotutkintonsa valinnaisiin opintoihin.


avaa kaikki

Jatko-opinnot, talousmaantieteen pääaineopinnot

TM069996 TML Lisensiaatintutkimus, 90 op
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet