Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kansainvälisen liiketoiminnan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Osaamistavoitteet

An International Business (IB) M.Sc. graduate is able to evaluate, combine and apply various international business theories and practices appropriately as well as create new knowledge to the field. S/he is able to solve both theory-related and practical international business problems independently.

Sisältö

In the IB M.Sc. Programme the students specialize in one of the three focus areas according to their own interests. The alternative focus areas are:
- International Growth and Strategy
- International Marketing
- International Relations

Lisätiedot

We recommend to all IB students that they would also choose a secondary minor in:
- Baltic Sea Studies or
- East Asian Studies or
- Development Studies or
- Business languages


avaa kaikki

Kansainvälisen liiketoiminnan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op

Kansainvälisen kasvun ja strategian erikoistumissuunta (International growth and strategy)
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälisen markkinoinnin erikoistumissuunta (International marketing)
Sivuainesuositukset 25 op
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälisen liikeviestinnän opintokokonaisuus 25 op
Pakollisen opintojakson EN15 lisäksi opiskelija valitsee opintoja vähintään kolmen eri kielen ja liikeviestinnän oppiaineen alla luetelluista opintojaksoista. Niiden lisäksi opintokokonaisuuteen voi sisällyttää alla mainittuja KV-liiketoiminnan opintojaksoja.
Ruotsin kieli ja liikeviestintä 0–17 op
RU9 ei ole opetustarjonnassa lukuvuonna 2014-2015. RU7 ei ole opetustarjonnassa lukuvuonna 2015-2016.
Venäjän kieli ja liikeviestintä 0–25 op
VE4 ja VE10 eivät ole opetustarjonnassa lv 2014-2015. VE6 ja VE7 eivät ole opetustarjonnassa lv 2015-2016.
Kansainvälisten suhteiden erikoistumissuunta (International relations)
Sivuainesuositukset 25 op
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 21 ECTS
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese