Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Toimitusketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Osaamistavoitteet

Opinnoissa tarkastellaan teollisuuden, kaupan ja logistiikkapalveluita tuottavien yritysten logistisia toimintoja sekä kotimaan että erityisesti kansainvälisten toimintojen kannalta, minkä vuoksi kytkentä reaalimaailman prosesseihin on hyvin tiivis. Kuljetus- ja logistiikkamarkkinoiden toimintaa ja rakennetta käsitellään sekä em. palveluja tuottavien yritysten johtamisen että toimialan kannalta. Toimivien logistiikkamarkkinoiden merkitystä tarkastellaan myös makrotasolla niin kehittyvien maiden kuin maailmankaupankin kannalta.

Tutkinnon suorittanut omaa kokonaisvaltaisen kuvan yritykseen tulevien, sen sisällä liikkuvien ja yrityksestä lähtevien materiaalivirtojen sekä niihin liittyvän informaation suunnittelusta ja ohjauksesta yrityksen taloudellisten tavoitteiden kannalta tehokkaimmalla tavalla. Hänellä on myös selkeä käsitys liiketoiminnan verkostoitumisesta globaalissa toimintaympäristössä. Tutkintoon liittyy myös perustietämys toimitusketjujen johtamisen ja siitä tukevien muiden tieteiden alalla tapahtuvasta tutkimustyöstä.

Kauppatieteen kandidaatti kykenee työskentelemään toimialaansa liittyvissä työryhmissä tai suorittamaan erityyppisiä toiminnan suunnitteluun tai organisoimiseen liittyviä yksilötehtäviä. Hän kykenee osallistumaan pitkäaikaisiin projekteihin kohdealueen ammatillisten ohjeiden ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti. Hän hallitsee erilaisia vuorovaikutuksen, viestinnän, argumentoinnin ja kommunikoinnin menetelmiä ja tapoja, joiden avulla hän voi tuottaa työyhteisölleen toimitusketjujen johtamiseen liittyvää tietoa, paikallistaa ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja.

Tällainen osaaminen luo hänelle edellytykset toimia tehokkaasti palvelemansa yhteisön materiaali- ja informaatiovirtojen suunnitteluun ja ohjaukseen, liiketoiminnan verkostoitumiseen sekä kuljetus- ja logistiikkamarkkinoiden kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä tehtävissä globaalissa toimintaympäristössä.

Sisältö

Toimitusketjujen johtamisen aine tarjoaa opiskelijan valittavaksi monipuolisen valikoiman eri aihepiireihin liittyviä opintojaksoja. Pakolliset opintojaksot kehittävät opiskelijan osaamista toimitusketjujen johtamisen keskeisillä tehtäväalueilla ja antavat perusvalmiudet muiden opintojaksojen suorittamiseen. Yhdistelemällä vaihtoehtoisia, vapaasti valittavia aineopintoja opiskelija voi perehtyä esimerkiksi tuotantotalouteen, operaatioanalyysiin ja kuljetusmarkkinoihin. Toimitusketjujen johtamisen aineen opinnoissa ei ole erikoistumissuuntia, mutta halutessaan opiskelija voi kurssivalinnoilla painottaa opintojaan esimerkiksi toimitusketjun hallintaan tai logistiikka- ja kuljetusmarkkinoihin.

Opiskelija voi tukea ammatillisia tavoitteitaan sivuainevalinnoilla. Sivuainesuosituksia ovat laskentatoimi ja rahoitus, tietojärjestelmätiede, talousmaantiede ja yritysjuridiikka.

Lisätiedot

Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssin tai amanuenssin puoleen. Toimitusketjujen johtamisen opintoja (HOPS) koskevissa kysymyksissä voi keskustella toimitusketjujen johtamisen HOPS-yhteyshenkilön kanssa.


avaa kaikki

Toimitusketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Talousmaantiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Valinnaiset opinnot 22 op
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Vaihtoehtoiset opinnot 0–7 op
Vaihtoehtoisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 9–18 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet