Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Jatko-opinnot tietojärjestelmätieteen pääaineopinnot

Sisältö

Organisaatioissa päätökset ja muu toiminta perustuu tietojärjestelmien avulla tuotettuihin tietoihin. Tietojärjestelmien suunnittelu, hankinta ja kehittäminen ovat kaikkien organisaatioiden ydintoimintaa. Tietojärjestelmätiede tutkii tietotekniikan hyväksikäyttöön, tietojärjestelmien suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä kuten tiedon esittämisen ja käsittelyn periaatteita ja välineistöä, organisaatioiden tietojärjestelmiä, ohjelmointia ja järjestelmien suunnittelua sekä tietohallinnon johtamiskäytäntöjä. Jatkotutkintojen tavoitteena on edelleen syventää aikaisempia opintoja erityisesti seuraavilla alueilla: tietotekniikan hyväksikäytön johtaminen, tietotekniikan merkitys yritysten kilpailukyvylle, tietojärjestelmien suunnittelun niveltäminen osaksi liiketoimintaa ja yritysjohdon päätöksenteon tukeminen.
Jatko-opinnot muokataan viime kädessä kunkin jatko-opiskelijan henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksi. Tässä kurssien kohdalla lueteltu kirjallisuus on ohjeellista, ja sen vaihtamisesta voidaan sopia opiskelijan tarpeisiin paremmin sopivaksi kurssin vastuuhenkilön ja opiskelijan kesken. Opintosuorituksia voi tehdä myös erilaisina harjoitus- ja raportointitöinä. Kontaktiopetusta on tietojärjestelmätieteen teemoista saatavissa mm. Turku Centre for Computer Science (TUCS) -yhteistyön kautta tai erilaisissa valtakunnallisissa jatkokoulutusjärjestelyissä. Näitä opintoja voidaan sisällyttää tietojärjestelmätieteen opintosuorituksiin sopimuksen mukaan.
Jatko-opiskelijan valittavana ovat lisäksi ne aineen tarjoamat syventävät opintojaksot), joita opiskelija ei ole jo sisällyttänyt maisterin tutkintoon. Syventävien jaksojen kuvaukset löytyvät perustutkinnon opinto-oppaasta.


avaa kaikki
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science