Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteen tutkinto-ohjelmasta valmistunut opiskelija

- hallitsee sekä mikro- että makrotaloustieteen teorianmuodostuksen keskeiset osa-alueet ja osaa tarkastella talouden toimintaa analyyttisesti,

- hallitsee taloustieteen empiiriset menetelmät ja osaa käyttää tilastotieteellisiä
aineistoja talouteen liittyvien kysymysten analysointiin,

- ymmärtää taloustieteen teorioiden ja empiiristen menetelmien keskeiset oletukset ja
puutteet,

- osaa soveltaa taloustiedettä

o yksittäisten taloudenpitäjien yritysten ja kuluttajien) päätöksenteon,

o Suomen kansantalouden ja maailmantalouden toiminnan ja ongelmien,

o talouspolitiikan vaihtoehtojen ja suuntaviivojen, sekä

o valitsemiensa taloustieteen erikoisalueiden (esim. rahoitus ja julkinen
talous) keskeisten kysymysten jäsentämiseen ja arviointiin.

- osaa kommunikoida taloustieteeseen pohjautuvia näkemyksiä asiantuntijoille ja
laajemmalle yleisölle.

Lisätiedot

Taloustieteen omaopettajana lukuvuosina 2014-2016 toimii KTK/KTM -puolella Erik Mäkelä. Omaopettaja antaa opiskelijoille tuutorointia sekä opinto- ja uraneuvontaa. Hänen puoleensa voi kääntyä myös muissa taloustieteen oppiaineeseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineen henkilökunta on tavattavissa vastaanottoaikoina tai erikseen sovittuina ajankohtina. Opintojaksojen vastuuhenkilöiltä saa tietoa yksittäisten kurssien sisällöstä. Tutkinto-ohjelmien erikoistumissuuntien sisällöstä ja vaatimuksista vastaavat ko. suuntien professorit. Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä myös taloustieteen laitoksen amanuenssin puoleen.


avaa kaikki

Taloustieteen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Pakollinen sivuaine: Taloustieteen matematiikka 25 op
Taloustieteen matematiikka -sivuaine on mahdollista korvata matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä matematiikan perusopinnoilla (25 op). Mikäli korvaa matematiikan näin, tulee kuitenkin suorittaa lisäksi vielä KT53 Optimointi -kurssi. Kurssi korvaa tässä tapauksessa 6 opintopistettä vaihtoehtoisia opintojaksoja.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet