Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma, 120 op

Osaamistavoitteet

Johtamisen ja organisoinnin KTM-opinnot suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky arvioida ja käyttää johtamisen laajaa käsitteellistä välineistöä työelämän ja yritysten monimutkaisissa ja muuttuvissa tilanteissa ja tiedostaa näiden tilanteiden kulttuuriset, poliittiset ja moraaliset haasteet
- luovaa ongelmanratkaisutaitoa ja hän kykenee innovatiivisesti käyttämään työnsä voimavarana tutkimuksen tuottamaa tietoa ja taitoa
- valmiudet niin laadullisten kuin tilastollisten tutkimusmenetelmien käyttöön sekä
- kyky arvioida kriittisesti ja hyödyntää tutkimustietoa päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tukena

Sisältö

Johtamisen ja organisoinnin KTM-opinnoissa opiskelija valitsee toisen kahdesta erikoistumissuunnasta, organisaatiokäyttäytyminen tai organisaatioiden johtaminen, ja niiden mukaiset sivuaineet. Suositeltavaa on, että opiskelija jatkaa samassa erikoistumissuunnassa kuin KTK-opnnoissa. Pääaineesta hän suorittaa valinnaiset opintojaksot. Johtaminen ja organisointi pääaineena KTM-opinnoissa avaa mahdollisuudet monipuolisiin urapolkuihin sekä asiantuntijana että johtajana erityyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Oppiaine antaa tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia esimerkiksi liiketoiminnan johtamisen ja henkilöstövoimavarojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä, henkilöstöjohtamisen tai organisaation kehittämisen asiantuntijoina, liikkeenjohdon konsultteina ja projektien vetäjinä tai valmiuden aloittaa uransa yleisjohdon tukitehtävissä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat henkilöstöpäällikkö, kehittämisjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, analyytikko, työyhteisön kehittäjä ja projektipäällikkö. Aine tarjoaa myös vahvan pohjan jatko-opinnoille.

Lisätiedot

Opintojen suunnitteluun ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä aineen tutkijatohtoriin (sisältöasiat) sekä johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen amanuenssiin (rakenneasiat.


avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin KTM-tutkinto-ohjelma, 120 op

Organisaatiokäyttäytymisen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus 25 op
Valinnaiset opintojaksot 11–26 op
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Taloussosiologia sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opintojaksot 7 op
A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4–8 op
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin. Pääaineopiskelijat suorittavat lukupiirin ja tämän lisäksi tutkielmatyöskentelyn (yhteensä 8 op).
Perus- ja aineopinnot, vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava väh. 18 op.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Organisaatioiden johtamisen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Taloussosiologia sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opintojaksot 7 op
A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4–8 op
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin. Pääaineopiskelijat suorittavat lukupiirin ja tämän lisäksi tutkielmatyöskentelyn (yhteensä 8 op).
Perus- ja aineopinnot, vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava väh. 18 op.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos