Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Jatko-opinnot ltt, johtamisen ja organisoinnin pääaineopinnot

Sisältö

Johtamisen ja organisoinnin tutkimuksen keskeinen tehtävä on ymmärtää organisaatioissa ja organisaatioiden välillä tapahtuvia aktiviteetteja ja prosesseja. Yksittäisten organisaatioiden jäsenten toimia tutkitaan erityisesti johdon ja henkilöstön näkökulmista paikallisessa ja ajallisessa kontekstissaan. Kokonaisten organisaatioiden osalta huomio on niiden tavoitteellisessa toiminnassa käytössään olevien resurssien ja ulkoisten rajoitteiden puitteissa. Tämän moninaisuuden seurauksena johtamisen ja organisoinnin tutkimus on usein monitieteistä. Sosiologia, sosiaalipsykologia, psykologia ja kulttuuriantropologia ovat esimerkkejä tieteenaloista, joilta lähtöisin olevaa käsitteistöä voi soveltaa johtamisen ja organisoinnin tutkimuksessa.
Johtamisen ja organisoinnin tohtoriopinnoissa opiskelija voi erikoistua esimerkiksi organisaatiokäyttäytymisen, henkilöstöjohtamisen tai organisaatioteorian aihepiireihin. Oleellisinta on, että valitusta alueesta riippumatta opiskelija haluaa tehdä korkeatasoista akateemista tutkimusta. Tämä halu on perusta akateemiselle tai käytännöllisemmin painottuvalle uralle tutkinnon jälkeen. Ohjaavat professorit opastavat ja auttavat tohtoriopiskelijoita kohti näitä tavoitteita samalla täyttäen tehtävänsä korkeatasoisten väitöskirjojen synnyssä.

Lisätiedot

Opiskelijan on suositeltavaa valita kursseja väitöskirja-aihetta tukevasti. On myös mahdollista neuvotella vaihtoehtoisista suoritustavoista yksittäisille kursseille.
Opiskelija voi myös sisällyttää tutkintoonsa johtamisen ja organisoinnin syventävistä kursseista JOS3 ja/tai JOS4 siinä tapauksessa että ne eivät sisältyneet hänen KTM-tutkintoonsa. Syventävien jaksojen kuvaukset löytyvät KTM-tutkintovaatimusten puolelta.
Opiskelijan on valittava ainakin kaksi seuraavista kolmesta kurssista JOJ12, JOJ13, ja JOJ15.


avaa kaikki

Jatko-opinnot ltt, johtamisen ja organisoinnin pääaineopinnot

JO025100 JOJ100 Erikoistumisalueet, 3–32 op
JO029998 JOL Lisensiaatintutkimus, 90 op
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos